Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK209 Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı M.Ö. 3. binyılda Anadolu’da varlık göstermiş olan kültürlerin Tunç çağı sürecindeki sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Öğrenme Çıktıları
  1. Tunç Çağı Kültürleri konusunda bilgi sahibi olur
  2. Tunç Yerleşim Karakterlerini bilir
  3. Tunç Çağı ticaret yolları ve güzergahlarını bilir
  4. Tunç madeni ve madenciliğin gelişmesini bilir
  5. Tunç Çağı çanak çömleğini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959;Ü. Yalçın, C. Pulak, R. Slotta, Uluburun Gemisi, Bochum 2006; Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959; Ü. Yalçın, C. Pulak, R. Slotta, Uluburun Gemisi, Bochum 2006; M. Ö. II. Bin Orta ve Son Tunç Çağı”, Muhibbe Darga: Kappadokya, Metin Sözen (Ed.), İstanbul 1998: 127-169; Kültepe-Kanis/Neşa, T. Özgüç; istanbul 2005; Özfırat, Aynur, Doğu Anadolu Yayla Kültürleri, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Bryce, T. R. 1986-87 The Boundaries of Hatti and Hittite Border Policy, Tel Aviv 13-14, 85-102; Dercksen, J. G. 1996, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia. Nederlands Historisch. Archaeologisch Instituut te Istanbul, Leiden; M. Ö. II. Bin Orta ve Son Tunç Çağı”, Muhibbe Darga: Kappadokya, Metin Sözen (Ed.), İstanbul 1998: 127-169; Kültepe-Kanis/Neşa, T. Özgüç; istanbul 2005; Kültepe-Kaniş: Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, T. Özgüç; Ankara 1959; Bryce, T. R. 1986-87 The Boundaries of Hatti and Hittite Border Policy, Tel Aviv 13-14, 85-102; Dercksen, J. G. 1996, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia. Nederlands Historisch. Archaeologisch Instituut te Istanbul, Leiden;S.Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, İstanbul 1994. L.Loyd-J.Mellaart, “Beycesultan Excavations”, AS 8 1958, 93-113. M.Korfmann, Troia, İstanbul 1992. R.Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, Ankara 1975

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Batı Anadolu-Marmara Bölgesi, Kilikya, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu MÖ 3. bin uygarlıkları ve Geç Tunç Çağı batıkları. Bu bölgelerin birbirleriyle, Mısır, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz kültürleriyle olan kültürel ilişkileri ve ticaret.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2.Anadolu’nun coğrafi sınırları ve kültürel süreci Okuma, anlatım ve sunum
3.Anadolu ETÇ I-III dönemi Kültür bölgeleri ve Özellikleri Okuma, anlatım ve sunum
4.Anadolu ETÇ I-III Kronolojisi Okuma, anlatım ve sunum
5.Troya yerleşimi Tunç çağı katmanları Okuma, anlatım ve sunum
6.Assur Ticaret Kolonileri, Eski Hitit krallığı ve Hitit İmparatorluğu ile çağdaş komşu kültürlerin coğrafi ve zamansal dizilimi, stratigrafik konumları ve önemli özellikleri Okuma, anlatım ve sunum
7.Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya Orta Tunç Çağı kültürlerinin tanımlanması, Anadolu ve Kuzey Mezopotamya ile ilişkileri. Okuma, anlatım ve sunum
8. Orta Tunç Çağı Ege Kültürlerinin tanımlanması, bunların Assur Ticaret Kolonileri ile olan kültürel ve ticari ilişkilerinin belirlenmesi. Okuma, anlatım ve sunum
9.Ara sınav
10.Assur Ticaret Sistemi içerisinde kara ve kıyı yolları üzerinden Mezopotamya ve Anadolu'ya getirilen ham madde ve mamul maddelerin hareket yolları, bunların Orta Anadolu'daki Karum sistemiyle ilişkileri Okuma, anlatım ve sunum
11.Anadolu Orta Tunç Çağı kültürlerinin bölgeler arası kültür transferi sonucu birbirlerinden etkilenmelerinin arkeolojik kanıtları. Okuma, anlatım ve sunum
12.Assur Ticaret Kolonileri ile Doğu Anadolu-Kafkasya ve ötesindeki kültürel ve ticari ilişkileri Okuma, anlatım ve sunum
13.Hitit imparatorluğu'nun tarihi belgeler ışığı altında çevresindeki kültürlerle ilişkileri ve bunların arkeolojik kanıtları. Okuma, anlatım ve sunum
14.Hitit İmparatorluğu ile Ege kültürleri arasındaki ticari ve politik ilişkinin arkeolojik belgelerle tanımlanması Okuma, anlatım ve sunum
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75