Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK214 Arkeolojik Kazı ve Araştırma Teknikleri II 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Arkeolojik kazı ve yüzey araştırması teknikleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Öğrenme Çıktıları
  1. 1 Arkeolojinin tanımı ve tarihçesi üzerine bilgi sahibi olabilme
  2. Arkeolojik terim ve kavramları kullanabilme
  3. Arkeolojik eserlerin kayıt ve tasnif işlemlerinin yapılabilmesi
  4. Arkeolojik kazı araç ve gereçlerini kullanabilme becerisi
  5. Arkeolojide kullanılan yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olmak
  6. Derste anlatılan teknik bilgilere ait verilerinin toplanmasında yetkin olmak.
  7. Disiplinlerarası çalışmaların arkeolojideki öneminin anlaşılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı V. Sevin, Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı, İstanbul, 1999. Yardımcı Kaynaklar C. Renfrew,- P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, Londra, 1991. A.T. Ökse, Önasya Arkeolojisi Seramik Terimleri, İstanbul, 1993. M. Carter, Archaeology, Dorset, 1980. K.M. Kenyon, Beginning in Archaeology, Londra, 1961. R. Atkinson, Field Archaeology, 1953. C.K., Maisels, Uygarlığın Doğuşu, Ankara, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Arkeolojinin tanımı, arkeolojik terim ve kavramlar, arkeolojik kayıt yöntemleri, arkeolojik araç-gereçlerin kullanımı, kazı teknikleri ve yüzey araştırma yöntemleri, teorik ve arazi uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ders konularının incelenmesi, öğrenciye kaynakça verilmesi
2.Arkeoloji’de yeni kavramlar, süreçsel arkeoloji, arkeolojide teori uygulamaları-1 Okuma ve Sunum
3.Arkeoloji’de yeni kavramlar, süreçsel arkeoloji, arkeolojide teori uygulamaları -2 Okuma ve Sunum
4.Türkiye’de ve dünyada arkeolojinin gelişimi ve teknik bilimlerle ilişkisi-1 Okuma ve Sunum
5.Türkiye’de ve dünyada arkeolojinin gelişimi ve teknik bilimlerle ilişkisi-2 Okuma ve Sunum
6.Arkeolojide kullanılan yöntemler: Teknik tarihlendirme yöntemleri: Radyoaktif bozunmaya dayalı yöntemler: Radyokarbon C-14 tarihlendirme yöntemi, Fizyon izleriyle tarihlendirme-1 Okuma ve Sunum
7.Arkeolojide kullanılan yöntemler: Teknik tarihlendirme yöntemleri: Radyoaktif bozunmaya dayalı yöntemler: Radyokarbon C-14 tarihlendirme yöntemi, Fizyon izleriyle tarihlendirme-2 Okuma ve Sunum
8.Termolüminesans tarihlendirme yöntemi (TL), Elektron çarpışma rezonansı (ESR), Arkeomanyetik tarihlendirme teknikleri-1 Okuma ve Sunum
9.Ara sınav
10.Termolüminesans tarihlendirme yöntemi (TL), Elektron çarpışma rezonansı (ESR), Arkeomanyetik tarihlendirme teknikleri-2 Okuma ve Sunum
11.Dendrokronoloji çalışmaları-1 Okuma ve Sunum
12.Dendrokronoloji çalışmaları-2 Okuma ve Sunum
13.Çevresel Arkeoloji, Arkeobotanik, Arkeozooloji, Paleoklimatoloji-1 Okuma ve Sunum
14.Çevresel Arkeoloji, Arkeobotanik, Arkeozooloji, Paleoklimatoloji-1 Okuma ve Sunum
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75