Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK307 Restorasyon-Konservasyon Teknikleri I 927001 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Taşınmaz eserlerin restorasyon ve konservasyon teknikleri konusunda genel bilgi vermek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Ayla BAŞ
Öğrenme Çıktıları
  1. Doğal ve kültürel varlıklara karşı korunma bilincini geliştirebilme.
  2. Mimari yapıların koruma ölçütleri konusunda bilgi edinebilme.
  3. Restorasyon ve rekonstrüksiyon yöntemlerine ilişkin genel bilgi sahibi olma.
  4. Genel konservasyon teknikleri ve prensiplerinin öğrenilmiş olması.
  5. Mimari kavram ve terminolojisini öğrenebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A.S.ÜLGEN, Anıtların Korunması ve Onarılması I,1943.D.KUBAN, “Restorasyon Kriterleri ve Carta Del Restauro” Vakıflar Dergisi 5,1962,149-152.J.HARVEY, Conservation of Buildings, 1972.B.M.FEILDEN, Conservation of Historic Buildings, 1982.Fitch, J.M., Historic Preservation, University Press of Virginia,1990.J.M. CRONYN, The elements of archaeological conservation, 1990. C. BEKTAŞ, Koruma-Onarım, 1992.M.E.WEAWER, Conservings Buildings, Guide to Techniques and Materials, 1993.D. KUBAN, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu. İstanbul,2002.B. ESKİCİ, “Mimari Onarımlarda Malzeme Kullanımı ve Yöntem Sorunları” içinde:Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu - 1(27-29 Eylül 2007, Ankara-TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi).Ankara, 2007, 257-268.B. ESKİCİ “Tarihi Bina Onarımlarında Cephe Temizliğinin Önemi Ve YöntemSorunları Üzerine” içinde: Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesive Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu - 2 (15-17 Ekim 2009 Diyarbakır,TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi). Ankara, 2009, 773-784.Z. AHUNBAY, Tarihi Çevre koruma ve restorasyon,İstanbul 2011.Z. ERES, Mimari ve Arkeolojik Koruma Kültürü üzerine Yazılar, 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Koruma Düşüncesinin Gelişimi ve Kuramsal Temeli, Tarihi Eser Tanımı, Koruma Nedenleri, Çağdaş Restorasyon Kuramları, Tarihi Eserlerin Bozulma Nedenleri, Koruma Teknik ve Yöntemleri, Arkeolojik Alanların Korunması, Tarihi Çevre Koruma; Koruma ile İlgili Ulusal/Uluslar arası Kararlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mimari Restorasyona Giriş. Anlatım
2.Mimari restorasyon terminolojisi Anlatım
3.Restorasyon ve Konservasyon konusunda Uluslararası Yasal düzenlemeler-1. Anlatım
4.Restorasyon ve Konservasyon konusunda Uluslararası Yasal düzenlemeler-2. Okuma, araştırma ve sunum.
5.Kültür Varlığını Tehdit Eden Unsurlar Okuma, araştırma ve sunum.
6.Yapılarda görülen bozulma türleri-1 Okuma, araştırma ve sunum.
7.Yapılarda görülen bozulma türleri-2 Okuma, araştırma ve sunum.
8.Yapılarda görülen bozulma türleri-3 Okuma, araştırma ve sunum.
9.Ara sınav.
10.Mimaride Restorasyon Yöntemleri-1 Okuma, araştırma ve sunum.
11.Mimaride Restorasyon Yöntemleri-2 Okuma, araştırma ve sunum.
12.Mimaride Restorasyon Yöntemleri-3 Okuma, araştırma ve sunum.
13.Konservasyon ve Rölöve. Okuma, araştırma ve sunum.
14.Final sınavı.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75