Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ARK413 Urartu Arkeolojisi I 927001 4 7 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
M.Ö. 1. binyılda Doğu Anadolu’da varlık göstermiş olan Urartu Krallığı’nın tarihsel sürecini arkeolojik ve yazılı kaynaklar ışığında; Urartu Krallığı’nın sanat anlayışını mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait veriler ışığında incelemektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA
Öğrenme Çıktıları
  1. Urartu Krallığı’nın coğrafi sınırlarının çizilmesi
  2. Urartu Krallığı öncesi Doğu Anadolu’daki etnik ve siyasi yapıyı anlayabilme
  3. Urartu Krallığı’nın kuruluş evresini kavrayabilme.
  4. Urartu krallarının askeri, ekonomik ve siyasi faaliyetlerini değerlendirebilme
  5. Urartu sanatına ait verilerin coğrafi sınırlarının çizilmesi.
  6. Urartu sanatının çevre kültürlerle ilişkilerini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Çilingiroğlu, A. (1994). Urartu Tarihi, İzmir. Yardımcı Kitaplar: B.B. Piotrovskii, The Ancient Civilizations of Urartu, Geneva, 1969. B.B.Piotrovskii, Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London, 1967. V.Sevin, Yeni Assur Sanati ve Mimarlik, Ankara, 1999. T.B.Forbes, Urartian Architecture BAR International Series 170, Oxford, 1983. R. Merhav, Urartu – A Metalworking Center in the First Millennium BC (Ed. Merhav), Jerusalem, 1991. E. Poroda, The Art of Ancient Iran, New York, 1962.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Urartu Krallığı tarihi, arkeolojik ve filolojik veriler ışığında ele alınacaktır. Urartu krallarının askeri, ekonomik ve siyasi faaliyetleri incelenecektir.Urartu sanatının askeri ve dini mimari, metal ve taş eserler ve çanak çömlek geleneğine ait özellikleri, Batı İran, Kuzey Suriye ve Asur sanatları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2.Urartu Krallığı öncesi Doğu Anadolu’da etnik ve siyasi yapı.
3.Doğu Anadolu’da Beylikler Dönemi ve Urartu Krallığı’nın kuruluş evresi
4.Kurucu Kral: Lutupri oğlu Sarduri dönemi
5.Sarduri oğlu İşpuini dönemi ve İşpuini- Menua ortak krallığı
6.Büyük mimar: İşpuini oğlu Menua dönemi ve Prens İnişpua
7.Menua oğlu Argişti dönemi
8.Argişti oğlu Sarduri dönemi
9.Ara sınav
10.Argişti oğlu Sarduri dönemi
11.Sarduri oğlu Rusa dönemi
12.Rusa oğlu Argişti dönemi
13.Krallığın yeniden canlanışı: Argişti oğlu Rusa dönemi
14.Geç krallar ve krallığın yıkılışı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Toplam75