Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İLH407 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere yaygın din hizmetlerinde yapılabilecek rehberlik faaliyetleri ile etkili iletişim metot ve yöntemlerini kavratmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa Köylü
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrencilere din hizmetlerinde rehberliğin önemi ve gerekliliğini öğretmek
  2. Din hizmetlerinde hedef grubu tanımak
  3. Etkili dini iletişim yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi vermek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gürhan Can, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Pegem, 2012.
Mustafa Köylü, Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim, Ankara. Ankara Okulu Yay., 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yaygın din eğitimi hizmetlerinde rehberlik faaliyetlerinin önemi, yaygın din eğitiminde hedef kitle ve özellikleri, özel yardıma muhtaç kişilere yönelik din hizmetleri, din hizmetlerinde iletişimin yeri ve önemi, iletişim çeşitleri, etkili iletişim metot ve yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Din hizmetlerinde rehberlik faaliyetleri ve önemi
2.Rehberliğin çeşitleri
3.Dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri: Ortopedik engelliler
4.Dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri: Görme engelliler
5.Dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri: İşitme engelliler
6.Dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri: Zihinsel engelliler
7.Cezaevlerindeki mahkumlara yönelik din hizmetleri
8.Hastanelerdeki hastalara yönelik din hizmetleri
9.Dini iletişim
10.Vize
11.Dini iletişimin unsurları
12.Dini iletişimin çeşitleri
13.Etkili dini iletişimde kullanılabilecek metot ve yöntemler
14.Dini rehberlik faaliyetlerinde ölçme ve değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Ev Ödevi11010
Toplam101