Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
YDİ101 İngilizce I 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin; "European Language Portfolio Global Scale" A2 düzeyinde İngilizcede; - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduğunu anlamaları, - Kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Instructors of English at School of Foreign Languages
Öğrenme Çıktıları
  1. Alanında yeterli olacak düzeyde ("European Language Portfolio Global Scale", Level A2) yabancı dil bilgisine sahip olur
  2. Kısa net iletileri kavrayabilir
  3. Kısa, günlük metinleri kavrayabilir
  4. Basit, günlük sohbetlere katılabilir
  5. Sade bir dille kendi ve çevresi hakkında konuşabilir
  6. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Big Picture Elementary
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Introduction and the importance of the course, subject pronouns
2.Verb “to be”, possessive adjectives, definite and indefinite articles, plural nouns
3.Count-Uncount nouns, questions and negatives, possessive forms of nouns
4.Everyday objects, countries, opposite adjectives, possessive pronouns, have got
5.Imperatives, Must, Have to
6.There is/are, How many?, Prepositions of place, many, much, a lot of
7.Simple Present Tense affirmative, negative and question forms
8.Describe events and activities, Present Continuous Tense affirmative, negative and question forms
9.Simple Past Tense Agree and disagree with others, order a meal
10.Prepositions of place, time
11.Comparative and superlative adjectives, describe family and living conditions
12.The Present Perfect Tense
13.For, since, just, already, yet, ever, never
14.Revision of Present Perfect Tense
15.The Present Perfect Contunious, Reflexive Pronouns
16.Mid term exam
17.Too, Enough, Direct, Indirect Objects
18.The Simple Future Tense nad Fuure Continuous
19.Modals, ability, possibility, can,could,may,might,be able to
20.Modals, should, ought to, some,any,no,every,compound forms
21.Conjunctions, Both…and, Neither……nor, Either……..or
22.The Past Perfect Tense, When and While Clauses
23.Used to, so, nor, Question tags and answers
24.The Future Perfect Tense
25.by the time and related conjunctions
26.Conditional Sentences, Future possible, present unreal, past unreal
27.Wish Clauses, Had better
28.The passive voice, present and past passive forms
29.Not only........, but also ..........
30.The Gerund and The present participle
31.Indirect Speech
32.Causatives and Phrasal Verbs
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11515
Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11010
Toplam45