Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TIP611 Aile Hekimliği 927001 6 11 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Klinik öncesi ve klinik dönemlerde edinilen bilgi, beceri ve tutumlar doğrultusunda nitelikli bir birinci basamak sağlık hizmeti sunmak için gerekli yetkinliklerin kazanılmasına katkıda bulunmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, Prof. Dr. B. Murat Yalçın, Prof. Dr. Füsun A. Artıran İğde, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünal, Yrd. M. Yasin Selçuk
Öğrenme Çıktıları
 1. Aile hekimliğini tanımlar.
 2. Aile hekimliğinin temel özelliklerini sayabilir.
 3. Aile hekimliğinde temel klinik yaklaşımları açıklayabilir.
 4. Birinci basamak hizmetlerinin yapısı, kapsama alanı ve diğer tıp uzmanlıkları ile etkileşimini tanımlayabilir.
 5. Ayrışmamış hasta yönetimini uygulayabilir.
 6. Düşük prevalans hekimliği uygulamalarını tanımlar.
 7. Sık görülen akut ve kronik ayaktan tedavi edilebilir tıbbi durumları değerlendirebilmeli ve yönetebilir.
 8. Hasta ve toplumun sağlık risklerini tespit edebilmeli ve sağlığın iyileştirilmesi ve tarama için gerekli önerilerde bulunabilir.
 9. Hasta bakımında optimal bakımı sağlayabilmek için topluma ait kaynaklar kadar bakımın önündeki engelleri de tespit edebilir.
 10. Sağlık ölçütlerini yorumlayabilir ve kullanabilir.
 11. Hasta ve ailesi ile hasta merkezli iletişim becerilerini kullanarak etkin ilişki kurabilir.
 12. Kanıta dayalı tıp uygulaması ve yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayabilmeli ve bunu tutum haline getirebilmeli
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Textbook of Family Medicine . Robert E. Rakel, David P. Rakel. 9th ed.Philadelphia, PA : Elsevier Saunders, 2016. ISBN 9780323239905.2. Temel Aile Hekimliği. Ümit Aydoğan, Bayram Koç, Oktay Sarı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2016. ISBN 9789752775992.3. Aile Hekimliğinin Esasları. Philip D. Sloane. Çeviri editörü: Ayşe Palanduz. İstanbul : İstanbul Medikal Yayıncılık, 2015. ISBN 9786054949168.4. Current Aile Hekimliği : Tanı ve Tedavi. Jeannette E. South-Paul, Samuel O. Matheny, Evelyn L. Lewis; Çeviri editörü: Altuğ Kut, M. Gökhan Eminsoy. Ankara : Güneş Tıp Kitabevleri, 2014. ISBN 9789752775374.5. Aile Hekimliği : Ayaktan Tedavi ve Korunma. Mark B. Mengel, L. Peter Schwiebert ; Çeviri editörü: Ümit Aydoğan, Kenan Sağlam. Ankara : Güneş Tıp Kitabevleri, 2013. ISBN 97897552774797.6. Olgu Dosyaları Aile Hekimliği. Eugene C.Toy ; Çeviri editörü: Muharrem Ak.İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. ISBN 9786053350064.7. Aile Hekimliği. Ian R. McWhinney, Thomas Freeman; Çeviri editörü Dilek Güldal. İstanbul : Medikal Akademi Yayıncılık, 2012. ISBN 9786054626007.8. Swanson's Family Medicine Review : A Problem-Oriented Approach . Alfred F. Tallia,Jseph E.Scherger, Nancy W. Dickey. 7th ed. Philadelphia, PA : Elsevier Saunders, 2013. ISBN 9781455707904.9. Aile Hekimliği Yeterlilik Sınavları. Tao Le, Michael D: Mendoza, Diana Coffa; Çeviri editörleri Ayşe Palanduz, Sabiha Banu Denizeri.İstanbul : İstanbul Medikal Yayıncılık, 2017. ISBN 9786054949960.10. Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi. Bozdemir N, Kara İH. Adana Nobel Kitabevi, 2010. ISBN 9786053970903
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
1. Aile Hekimliği tanımı ve temel ilkeleri2. Türkiye'de ve Dünya'da aile hekimliği3. Hasta merkezli yaklaşım4. Biyopsikososyal yaklaşım5. Zor durumlara yaklaşım6. Periyodik sağlık muayenesi7. Terminal dönem hastaya yaklaşım8. Yaşlı hastaya yaklaşım9. Ayrışmamış hastaya yaklaşım10. Sağlıklı yaşam11. Tütün bağımlılığına yaklaşım12. Hipertansiyona yaklaşım13. Birinci basamakta göğüs ağrısına yaklaşım14. Birinci basamakta depresyona yaklaşım15. Birinci basamakta anemiye yaklaşım16. Birinci basamakta gebe takibi17. Birinci basamakta bebek ve çocuk takibi18. Evde bakım19. Kırsal hekimlik20. Akılcı ilaç reçeteleme21. Farmakovijilans22. Kanıta dayalı tıp: PICO uygulaması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Aile hekimliğinin tanımı, tarihçesi, temel ilkeler ve Dünyada ve Türkiye’de aile hekimliği uygulamaları
2.Aile hekimliği çekirdek yeterlilikler
3.Ayrışmamış hastaya yaklaşım
4.Hasta hekim iletişimi-hasta merkezli yaklaşım
5.Birinci basamakta klinik yöntem
6.Periyodik sağlık muayenesi ve tarama testleri-risk değerlendirmesi
7.Yaş ve cinsiyete göre hasta grupları
8.Hasta eğitimi materyali hazırlama
9.AHBS aile hekimliğinde kayıt sistemi saha uygulaması
10.Zor durumlarla başa çıkma
11.Kanıta dayalı tıp
12.Akılcı ilaç kullanımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Derse Katılım820
Uygulama/Pratik820
Takım/Grup Çalışması220
Alan Gezisi820
Alan Çalışması820
Toplam680
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Gözlem8100
Toplam800
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri70
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri30
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım16232
Uygulama/Pratik8324
Takım/Grup Çalışması8324
Alan Gezisi8324
Alan Çalışması8324
Toplam128