Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TIP213 SAVUNMA 927001 2 3 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bağışıklık sistemi, bileşenleri , ilişkili hastalıkların mekanizmaları, hastalıklaın tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları,enflamasyon, oluşum mekanizmaları,sistemik etkileri,hasar ve onarım mekanizmaları, antienflamatuvar ilaçlar, etki mekanizmaları hakkında bilgi, batın , kalp öykü ve fizik muayenesi ayakta direkt batın grafisinde normal yapıları değerlendirebilme bilgi ve becerisi edinilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF. DR. BELMA DURUPINAR YRD.DOÇ.DR. SEDA GÜN YRD.DOÇ.DR.AYSIN PINAR TÜRKMEN (İNG) BLOK KURUL ÜYELERİ PROF.DR.ÖZLEM AYDOĞ PROF. DR. OĞUZ AYDIN PROF.DR.ERDAL AĞAR PROF. DR. LEVENT YILDIZ DOÇ. DR. ESRA TANYEL PROF. DR. AHMET UZUN PROF. DR. FADIL ÖZTÜRK DOÇ.DR.YASEMİN ULUS DOÇ.DR.ENGİN KELKİTLİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Enflamasyonu sınıflar,oluşum mekanizmalarını ve sistemik etkilerini açıklar
  2. Antienflamatuvar ilaçları sınıflar veetki mekanizmalarını açıklar
  3. Bağışıklık sistemini ve bileşenlerini tanımlar
  4. Bağışık yanıt ve ile ilişkili hastalıkların mekanizmalarını, tedavilerinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını açıklar.
  5. Hasar ve onarım mekanizmalarını açıklar.
  6. Batın öyküsü alır, fizik muayene yapar
  7. Kalp öyküsü alır, fizik muayaene yapar
  8. Ayakta direkt batın grafisinde normal yapıları değerlendirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Tıbbi Fizyoloji, Guyton & Hall. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Hayrünisa Çavuşoğlu, Prof. Dr. Berrak Yeğen2- Tıbbi Fizyolojisi Ganong’un. Çeviri Editörü: Hakkı Gökbel.3- Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Ed. O.Kayaalp, 33,baskı, 20124- Robins Temel Patoloji. Nobel Tıp Kitabevi, 20085- Temel cerrahi, İskender Sayek., 4. bsk. Ankara : Güneş Kitabevi, 20136- Principles of surgery, Seymour I.Schwartz, 9th ed. – New York : McGraw-Hill,20107- Temel histoloji: text & atlas, by Junqueira, L.Carlos; Carneiro, Jose; Solakoğlu, Seyhun; Aytekin, Yener; Nobel Tıp Kitabevleri,2009-İstanbul 8- Histoloji ve hücre biyolojisi: patolojiye giriş: by Kierszenbaum, Abraham L and Demir, Ramazan, Palme Yayıncılık; 2006-Ankara9- Pediyatri, Olcay Neyzi, Nobel Tıp Kitapevleri, 201010- Klinik Uygulamada Hematoloji, Güneş Tıp Kitabevi, 201211- Manual of Pediatric Hematology and Oncology, , Philip Lanzkowsky, Fifth Edition,201112- Temel İmmunoloji. Abbas A.K, Lichtman A.H. Çev. Editörleri: Camcıoğlu Y, Deniz G. İstanbul Medikal Yayıncılık. 2015. 13- Immunology. Male D, Brostoff J, Roth D.B, Roit I. Mosby 200614- İmmunoloji. Yedinci baskıdan çeviri. Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitt I. Çev. Ed. Turgut İmir. Palme Yayıncılık. 2008.15- Temel mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi . Hakkı Bilgehan16- Tıbbi Mikrobiyoloji. Jawetz, Melnick ve Adelberg. Çev Ed. Osman Şadi Yenen. Nobel Tıp Kitapevleri, 201017-İmmunoloji . Kaya Kılıçturgay. Nobel&Güneş Kitabevi 200318-Immunology. Kuby J. 19- Tıbbi Farmakoloji. S Oğuz Kayaalp. Hacettepe TAŞ Kitabevi 200420- Basic and Clinical Pharmacology. BG Katzung. Lange Medical Books 200121- Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. McGraw-Hill 200122- Harrison’s Principles of Internal Medicine. E Braunwalt 2001 McGraw-Hill23- Nelson Text Book of Pediatrics24. Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun ve İç Organlar; Editörler: Bedia Sancak, Meseret Cumhur Metu Press yayınları25. Tıp Fakültesi Öğrencileri için Klinik Anatomi Çeviri Editörü: Mehmet Yıldırım Nobel ve Yüce Yayınları26. Anatomi Kaplan Arıncı, Alaattin Elhan Güneş Kitabevi27. Sobatta Atlası Tercüme Editörü: Kaplan Arıncı28. Netter’in Anatomi Atlası Tercüme Editörü: Meserret Cumhurİmmunoloji linklerihttp://www.whfreeman.com/kuby/con_index.htm?99anmwww.bio.davidson.edu/courses/Immunology/bio307.htmlhttp://tutor.lscf.ucsb.edu/instdev/sears/immunology/http://www.nature.com/nri/info/info_links.htmlhttp://www.cehs.siu.edu/fix/medmicro/genimm.htmhttp://elispot.tripod.com/defs/immunology.htmlhttp://www.keratin.com/am/amindex.shtmlhttp://campus.fortunecity.com/mason/261/donem2/donemii.htmAnatomi İnternet Kaynaklarıhttp://www.acm.uiuc.edu/sigbio/project/updated-lymphatic/lymph1.htmlBu bağlantı oldukça güzel resimlerle lenfatik sistemi anlatmaktadır.http://www.bartleby.com/107/175.htmlTemel Anatomi eserlerinden Gray's Anatomy'nin lenfatik sistem bölümüdürhttp://www-micro.msb.le.ac.uk/MBChB/2b.html"The Anatomy of the Immune System" başlığı altında lenf sistemi şematik çizimler yardımı ile anlatılmaktadır.http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/MicroscopicAnatomy/Section09/Section09.htmlVirtual Hospital adlı sitenin alt uzantısı olan bu bağlantıda lenfatik sistemin mikroskopik anatomisi gerçek histolojik preparatlar kullanılarak anlatılmaktadır.http://www.medicalengineer.co.uk/The+Lymphatic+System.phpResimlerle lenfatik sistemi anlatmaktadır.http://catalog.nucleusinc.com/generateexhibit.php?ID=2615&ExhibitKeywordsRaw=&TL=16353&A=2Lenfatik sistem ile ilgili atlas resimleri yer almaktadır.http://users.pandora.be/educypedia/education/immunesystem.htmİmmun sistem ile ilgili bağlantıları içeren bir sayfa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İmmun sistem, Enflamasyon, Otoimmunite, Aşırı duyarlılık, Self tolerans, Transplantasyon, Ağrı, Yara iyileşmesi ve onarım
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Immun sistemin ozellikleriImmun sistemin histolojisi Histoloji
2.Immun sistemin histolojisiEnflamasyon (akut/kronik) MDU
3.Dogal bagisiklikAdabtif bagisiklikHumoral immuniteHucresel immuniteImmunoglobulinlerKomplemanEnflamasyonda agriAkut enflamasyonEnflamasyonun sistemik etkileriOtoimmunite
4.Dogumsal ve edinsel immun yetmezlikVaskulitBagisiklik ve bagisiklamaAntienflamatuar analjeziklerTransplantasyon (solid organ/kemik iliği)
5.Immun sisteme etkili ilaçlarKronik enflamasyonOnarim ve yara iyileşmesiVaskulit Patoloji, Panel
6.Blok sonu tartışma
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı144
Derse Katılım1491149
Uygulama/Pratik21020
Toplam175