Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TIP503 AĞRI 927001 5 9 10
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, anestezi ve reanimasyon, nöroşirürji, romatoloji, radyoloji disiplinleri tarafından yürütülmektedir. Ağrılı hastaya yönelik tanı ve tedavilerin öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yasemin Ulus, Gamze Alaylı, Dilek Durmuş, Hasan Göçer , Yeşim Akyol, Musa kazım Onar, Hasan Göçer, Ferhat Say, Ayhan Bilgici
Öğrenme Çıktıları
  1. Travma, artrit, myalji, reaktif, septik, SLE, skleroderma vd., kristal artropatileri , osteoartrit, osteomyelit, romatoid artrit , skolyoz, kifoz , spondiloartropatiler , tortikolis,disk hernisi, kemik tümörleri , fibromiyalji spondiloartropatiler , vaskülit, kırık ve çıkık, kompartman sendromu, osteoporoz, extremite, omurga yaralanmaları gibi kemik, kas ve bağ doku hastalıklarını açıklayabilir
  2. Kemik, kas, bağ doku hastalık tanısını koyabilir, tedavi planlayabilir
  3. Eklemde ağrı ve şişlik yapan, dejeneratif, enflamatuar, enfeksiyöz, nörolojik nedenleri açıklayabilir
  4. Dejeneratif, inflamatuar , enfeksiyöz boyun, sırt ve bel ağrılarını açıklayabilir
  5. Şekil ve yürüyüş bozukluklarına neden olan hastalıkları özellikleri ile birlikte açıklayabilir, tanısını koyabilir
  6. Akut, Postoperatif, Travmatik, Visseral, Kronik, Nosiseptif, Somatik, Nöropatik, Travmatik, Vasküler, Metabolik ve Malign ağrı yapan nedenleri açıklayabilir, tanısını koyabilir ve tedavi planlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Eğitim Yöntemleri; Sunum, ameliyathane, poliklinik, ünitelerde uygulamalar, hasta başı eğitim, klinik beceri eğitimi, hasta hazırlama, seminer, task sonu tartışma, bağımsız öğrenme,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaynaklar
1-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Editör : Mehmet Beyazova,Yeşim Gökçe Kutsal,Güneş Tıp Kitabevleri,2016, 2 cilt

2-DeLiSa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, çeviri editörleri:Tansu ARASIL Nurten ESKİYURT, Güneş Yayınları, 2 Cilt 2014 Baskı Türkçe

3-Tıbbi Rehabilitasyon editörler : Hasan Oğuz , Haşim Çakırbay , Burcu Yanık, Nobel Tıp Kitabevleri,2015, 1 cilt

4-Romatolji, editör: Şebnem Ataman, Peyman Yalçın, Nobel kitabevi, Ankara, 2012

5. Romatoloji 4. Baskı, 1. ve 2. Cilt, 2011, Editörler: Marc C. Hochberg, Çeviri Editörleri: Tansu Arasıl, Tuncay Duruöz, Kemal Dinçer

6. Rheumatology, Fourth edition, 2008, Editörler: Marc C. Hochberg

7. Braddom’s Physical Medicine and Rehabilitation, Edition: David X. Cifu, 2015

8. Rıdvan Ege, Travmatoloji Kitabı 2001

9. Ortopedi ve Travmatoloji, Editörler: Ahmet Murat Bülbül, Mehmet Erdil, İstanbul Tıp Kitapevleri, 2016

10. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi, Editörler: Prof. Dr. Cengiz Şen, Prof. Dr. Mehmet Çakmak, Prof. Dr. İrfan Öztürk, 2016

11. Miller Ortopedi, Editörler: Doç. Dr. Alper GÖKÇE, Uzm. Dr. Mustafa Gökhan BİLGİLİ, Güneş Tıp Kitapevi, 2014

12. Miller’s Review of orthopedics 7th edition, Authors: Mark D. Miller, Stephan R. Thoumpson, 2015

13. Başağrısı Tanı ve Tedavi Rehberi 2011 güncellenmiş şekli (Baş Ağrısı Çalışma Grubu) Türk Nöroloji Derneği, Editör: Doç. Dr. Kemal Erdemoğlu

14. Adams and Victor’s Principles of Neurology 9. Baskı, Editör: Allan H. Ropper, Martin A. Samuels, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Murat EmrePlanlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
YAYGIN VE OMURGA (BEL, BOYUN) AĞRILARI BAŞ AĞRISI KEMİK AĞRISI KIRIK VE ÇIKIKLAR EKLEM AĞRISI VE ŞİŞLİĞİ
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bel ve sırt ağrıları, Boyun Ağrıları, Tuzak nöropatiler, Tenosinovit ve Bursitler, Fibromyalji, Myofasial Ağrılar, Osteoporoz, Elektroterapi, Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Bel, boyun ve omuz anamnezi alma ve muayenesini yapma
2.Primer Baş Ağrıları, Sekonder Baş ağrıları, Subaraknoid Kanama, Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Kranyal nevraljiler, acil baş ağrısına yaklaşım, ilaç aşırı kullanım baş ağrısı, baş ağrısı hastasında tehlike işaretlerine yönelik uygulamalar
3.Kemik ve eklem enfeksiyonları, kemik tümörleri, gelişimsel kalça displazileri, osteokondrozlar, ayak anomalileri, kemik ve eklem tüberkilozu, yumuşak doku tümörleri, spor yaralanmaları, kemik displazileri, skolyoz, ortopedide radyoloji, Tanı ve tedavi, alçı ve atel, diyabetik ayak ve radyoloji uygulamaları
4.Travmalı hastaya yaklaşım, alt ekstremite kırıkları, pelvis kırıkları, kırık iyileşmesi, çocukluk çağı kırıkları, ağrı fizyolojisi ve ağrı mekanizmaları, kronik ağrı tedavisi kronik ağrıda anamnez ve muayene, ağrı ameliyathane uygulamaları
5.Artritli hastaya yaklaşım, psöriatik artrit, kristal artropatiler, romatoid artrit, ankilozan spondilit, non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, osteoartrit, jüvenil idiopatik artritler, glikokortikoid ve dmardlar, bağ dokusu hastalıkları, stil hastalığı, behçet hastalığı ve vaskülitler artritli hastada anamnez ve muayene, diz ağrısı anamnez ve muayene
6.Romatolojide labratuar, peryodik ateş hastalıkları, artritli hastada radyografik değerlendirme, olgularla artritli hastada ayırıcı tanı
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav165
Örnek Vaka İncelemesi15
Rapor Sunma110
Performans120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım702140
Tartışma8216
Örnek Vaka İncelemesi7214
Rapor Hazırlama4312
Rapor Sunma414
Bireysel Çalışma8432
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Toplam250