Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBB304 Baklagil Yem Bitkileri 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yaygın olarak yetiştirilen baklagil yem bitkilerinin önemini, ekim, bakım, hasat ve kullanım şekillerini öğrencilelere kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Zeki ACAR
Öğrenme Çıktıları
  1. Baklagil yem bitkilerinin hayvan beslenmesi açısından önemini bilir.
  2. Çayır ve meralarda bulunan baklagil yem bitkilerinin önemini kavrar.
  3. Farklı çevre koşullarına uygun yem bitkileri tarımının yer aldığı alternatif ekim nöbeti sistemlerini planlar.
  4. Baklagil yem bitkileri yetiştiriciliğini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Acar Z. ve İ. Ayan, 2012. Yem Bitkileri Kültürü. OMÜ Zir. Fak. Ders Kitabı No. 2 (Genişletilmiş 3. baskı), Samsun.
2. Manga, İ., Z. Acar ve İ. Ayan, 2003. Baklagil Yem Bitkileri. OMÜ Zir. Fak. Ders Kitabı No. 7 (Genişletilmiş 2. baskı), Samsun.
3. Açıkgöz, E. 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniv. Güç. Vak.Yay. No. 182, Bursa.
4. Avcıoğlu, R., R. Hatipoğlu ve Y. Karadağ, 2009. Yem Bitkileri, Cilt II Baklagil Yem Bitkileri. TC Tarım ve Köyişleri Bak. Yay. İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Baklagillerin tarımda önemi ve ayrı ayrı baklagil yem bitkilerinin tarımının incelenmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yem bitkilerinin tanımı ve önemi
2.Yem bitkilerinin çeşitli yönlerden sınıflandırılması
3.Yem bitkileri tarımında toprak ve tohum yatağı hazırlığı, ekim ve bakım işlemleri
4.Yonca cinsi ve yaygın yonca tarımı
5.Diğer yonca türlerinin tarımı
6.Korunga tarımı
7.Üçgül cinsi ve çayır üçgülü tarımı
8.Ak üçgül ve diğer üçgül türlerinin tarımı
9.taş yoncası ve gazal boynuzu tarımı
10.Arasınav
11.Fiğ cinsi ve yaygın fiğ tarımı
12.Macar fiği ve diğer fiğ türlerinin tarımı
13.Yem bezelyesi ve mürdümük tarımı
14.Diğer (geven, acı bakla, yem baklası, çemen, taç oyu vd.) baklagil yem bitkilerinin tarımı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Laboratuvar14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4624
Toplam150