Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBMAT107 Matematik I 927006 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere yüksek matematiğin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İmanverdi EKBERLİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Bahçe Bitkileri alanında gerekli olan temel matematiksel bilgilere sahip olur.
  2. Araştırma sonuçları arasındaki fonksiyonel ilişkilerin belirlenmesi için gerekli teorik bilgilere sahip olur.
  3. Ampirik matematiksel modellerin yapılma ve değerlendirme alt yapısına sahip olur.
  4. Araştırma sonuçlarını matematiksel olarak ifade ederek değerlendirir.
  5. Fonksiyonun maksimum ve minimumunun araştırma sonuçlarına uygulanması için alt yapı oluşturur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof. Dr. Ahmet A. Karadeniz. Yüksek Matematik (cilt 1). Çağlayan kitabevi, İstanbul.2.Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Balcı, 1996. Temel ve Genel Matematik (cilt 1), Ankara.3. E. Kadıoğlu, M.Kamali, 1999. Genel Matematik. Erzurum.4. J. Hass, M.D.Weir, G. B. Thomas. University Calculus, 2007. USA.5. Thomas' Caculus, 2008,USA (Eleventh Edition).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Limit kavramı. Limite ait esas teoremler. Limite ait uygulamalar. Fonksiyonların sürekliliği. Sürekli fonksiyonlar ile ilgili bazı özellikler. Türevin tanımı ve temel özellikleri. Bileşik fonksiyonun türevi.Trigonometrik fonksiyonların türevi. Kapalı fonksiyonlar ve türevleri. Yüksek mertebeden türevler. Türevin çeşitli uygulamaları(Bir eğrinin doğrultusu, teğet ve normalin denklemleri, artan ve azalan fonksiyonlar, eğrinin konkavlığı ve büküm noktaları). Fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri, Bir eğrinin çizimi. Asimptotlu eğriler. Ters trigonometrik fonksiyonların türevi. Üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevi. Logaritmik türev alma. Diferansiyelin tanımı, geometrik anlamı, diferansiyel kuralları. Yüksek mertebeden diferansiyeller. Yaklaşık hesapta diferansiyelin kullanılması. Belirsiz şekiller (L'hospital kuralı). Belirsiz integral ve özellikleri. Belirsiz integralın hesaplama yöntemleri. Belirli integral ve özellikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri. Kartezyen koordinatlarda alan hesabı. Hacım hesabı. Bir eğri yayının uzunluğu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Limit kavramı. Limite ait esas teoremler. Limite ait uygulamalar.
2.Fonksiyonların sürekliliği. Sürekli fonksiyonlar ile ilgili bazı özellikler.
3.Türevin tanımı ve temel özellikleri. Bileşik fonksiyonun türevi.Trigonometrik fonksiyonların türevi. Kapalı fonksiyonlar ve türevleri. Yüksek mertebeden türevler.
4.Türevin çeşitli uygulamaları(Bir eğrinin doğrultusu, teğet ve normalin denklemleri, artan ve azalan fonksiyonlar, eğrinin konkavlığı ve büküm noktaları)
5.Fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri, Bir eğrinin çizimi. Asimptotlu eğriler.
6.Ters trigonometrik fonksiyonların türevi.
7.Üstel ve logaritma fonksiyonlarının türevi. Logaritmik türev alma.
8.Diferansiyelin tanımı, geometrik anlamı, diferansiyel kuralları. Yüksek mertebeden diferansiyeller. Yaklaşık hesapta diferansiyelin kullanılması.
9.Ara sınav.
10.Belirsiz şekiller (L'hospital kuralı).
11.Belirsiz integral ve özellikleri. Belirsiz integralın hesaplama yöntemleri.
12.Belirli integral ve özellikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri.
13.Kartezyen koordinatlarda alan hesabı.
14.Hacım hesabı. Bir eğri yayının uzunluğu.
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Problem Çözümü9218
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13226
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13226
Toplam100