Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBBİO108 Botanik-II 927006 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere bitki vejetatif ve generatif organlarının genel özelliklerini , morfolojisini ve anatomisini öğretmek ve bitkilerin fizyolojik özelliklerini öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Erkan Yalçın, Doç. Dr. Hasan Korkmaz, Doç. Dr. Tülay Aytaş Akçin
Öğrenme Çıktıları
  1. 1-Botanik anabilim dalının çeşitli konularında sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir.
  2. Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.Bitkiler ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
  3. 3-Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
  4. 4-Botanik ana bilim dalının alt bilim dallarında gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kadıoğlu, A. ve Kaya, Y., 2009. Genel Botanik, Gündüz Ofset Matbaacılık,
Trabzon.
Mauseth J.D., 2012. BOTANİK BİTKİ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ, NOBEL
YAYINLARI, ANKARA,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin sonunda, öğrenciler botaniğin temel konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bitkilerin genel morfolojik ve anatomik yapıları ve fizyolojileri ile ile ilgili özellikleri öğrenmiş olacaklardır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Organografi tanımı, bitkilerdeki vegetatif organlar, gövdenin dış morfolojisi.
2.Gövde metamorfozları, gövdenin primer ve sekonder anatomik yapısı.
3.Odun (Sekonder ksilem) ve bitkilerde odun dokusundaki farklılıklar.
4.Yaprağın dış morfolojisi ve yarak metamorfozları, yaprak anatomisi.
5.Kökün dış morfolojisi ve kök metamorfozları.
6.Kökün primer ve sekonder anatomik yapısı.
7.Bitkilerde generatif organlar, çiçek ve kısımları.
8.Meyve ve meyve tipleri.
9.Tohum ve tohum çimlenmesi.
10.Ara sınav
11.Bitkiler ve su, bitkilerde su ve mineral maddelerin alınımı ve taşınma yolları ve bitkilerde su dengesi.
12.Kökler tarafından suyun absorpsiyonu ve kıslemde suyun taşınımı.
13.Fotosentez ve ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar.
14.Fotosolunum ve C4 metabolik yolu
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11515
Bütünleme Sınavı11515
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Toplam101