Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Doğada ve besinlerimizde bulunan mikroorganizmaların tanımı, yapısı, oluşturdukları zararlar, faydaları, ekosistemdeki yeri,birbirlerinden temel farklılıkları laboratuarda incelenme teknikleri, mikrobiyolojide kullanıla alet ve ekipmanların kullanımının öğrencilere öğretilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hasan Murat Aksoy
Öğrenme Çıktıları
  1. Mikroorganizmaların tanımı ve birbirlerinden farklılıklarını anlayabilmek
  2. Biyokimyasal yapılarını kavrayabilmek
  3. Mikroorganizmalar ile çalışmaların temel prensiplerini kavramak
  4. Doğada hastalık etmenlerini ayırt edebilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Microbial Diversity, Microbial Application, Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Mikrobiyolojinin temeli, mikroorganizma kavramı, fungus, virüs ve bakteri organizmalarının temel yapıları ile mikroorganizma teşhis ve tespitinde kullanılan laboratuar teknik ve yöntemleri ele alınmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikrobiyolojinin tanımı ve konusu, tarihçesi, organizmaların biyokimyasal yapısı,
2.Organizmaların biyokimyasal yapısı devamı: moleküllerin yapısı, karbonhidratlar, proteinler, aminoasitler,nükleoproteinler ve nükleik asitler, enzimler,
3.Mikroorganizmaların sınıflandırılması: Prokaryotlar ve eukaryotlar arasındaki farklar, Mikrobiyolojide kullanılacak, mikroskop, stereo-mikroskop, otoklav, inkübatör, laminar kabin, hassas terazi, sterilizatör, santrifüj, thermal cycler, elektroforez gibi aletlerin tanımı ve kullanılma prensipleri,
4.Eukaryot mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel özellikleri, hücre yapıları, besin ve çevre istekleri,
5.Eukaryot mikroorganizmalar için besi ortamı hazırlanması, besi ortamlarında mikroorganizmaların geliştirilmesi, mikroskobik olarak tanılamalarında ele alınması gereken kriterler,
6.Eukaryot mikroorganizmalarda temel yapılar ve konidi, konidiofor ve hif çapı gibi kısımlarının ölçümleri, spor sayımı, belli spor konsantrasyonlarının hazırlanması, patojenite denemelerinin yapılması teknikleri,
7.Topraktan, bitki köklerinden, gövdeden, yaprak, başak, meyve ve yumrulardan fungusların izolasyon metotları ve uygulamaları.
8.Bakterilerin morfolojik özellikleri
9.Bakterilerin üreme özellikleri ve besi yerleri
10.Bakteriyolojik tanı yöntemleri
11.Bakterilerin izolasyonu ve inokulasyon yöntemleri
12.Virüs morfolojisi
13.Antijen, Antikorlar ve özellikleri
14.Serolojik ve immunolojik tanı yöntemleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav155
Quiz110
Uygulama/Pratik110
Laboratuvar110
Rehberli Problem Çözümü15
Sözlü Sınav110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav21020
Final Sınavı11010
Uygulama/Pratik15050
Laboratuvar236
Rehberli Problem Çözümü5210
Seminer11010
Ev Ödevi21020
Toplam126