Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı bahçe bitkileri kapsamına giren türleri ve bahçe bitkilerinin temel kavramlarını, biyolojik ve fizyolojik özelliklerini, bahçe bitkilerinin ekonomideki yerini, ekolojik faktörleri, çoğaltma tekniklerini, bahçe tesisi ve yönetimini, kültürel uygulamaları, ürünlerin hasadı ve hasat sonrası işlemlerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Neriman BEYHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bahçe bitkilerinin temel kavramlarını, tarihçesini, ıslahını, güncel konularını, Dünya’daki ve Türkiye’deki durumunu ve sektörün ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir.
  2. Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini tanır.
  3. Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri konusunda gerekli tedbirleri alır.
  4. Bahçe bitkilerinde fidan ve fide üretimi, bahçe tesisi, kültürel ve teknik işlemleri uygular.
  5. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hasat ve hasat sonrası işlemleri uygular.
  6. Bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinden pazarlamaya kadar olan tüm aşamalarda karşılaştığı sorunları çözer.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Özcan, M., 2012. Bahçe Bitkileri Ders Notları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Samsun.2) Gerçekcioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2012. Genel Meyvecilik (Meyve Yetiştiriciliğinin Esasları), 3. basım, Nobel Yayın, 486 s.3) Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies Jr, F.T. , 1990. Plant propagation Principles and Practices. 5th Edition. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey, p. 647. 4) Soylu, A., 2012. Meyve Yetiştiriciliğinin Temel İlkeleri. Hasad Yayıncılık, 200 s.5) Çelik, H., Y.S. Ağaoğlu, Y. Fidan, B. Marasalı, G. Söylemezoğlu, 1998. Genel Bağcılık. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1, 253 s, Ankara.6) Şeniz, V., 2003. Genel Sebzecilik. Uludağ Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:253. III. Baskı. 230s.7) Genç, M. (Ed.:), 2012. Süs Bitkisi Yetiştiriciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No: 55, Isparta.8) Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Namık Kemal Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. 488 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bahçe bitkilerine giriş, Türkiye’nin bahçe bitkileri yönünden önemi ve ekonomisindeki yeri, türlerin anavatanları ve sınıflandırılması, biyolojik ve fizyolojik esasları, ekolojik istekleri, generatif ve vegetatif yollarla çoğaltılması, bahçe yönetimi, meyve bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar, açıkta ve örtü altı sebze bahçesi tesisi ve kültürel uygulamalar, bağ tesisi ve kültürel uygulamalar, bahçe ürünlerinde hasat ve hasat sonrası işlemler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bahçe bitkilerine giriş ve Türkiye’nin bahçe bitkileri yönünden önemi. Türlere ait tanıtıcı materyallerin gösterilmesi.
2.Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri. Türlere ait tanıtıcı materyallerin gösterilmesi.
3.Türkiye’ de yetişen bahçe bitkisi türlerinin anavatanları ve sınıflandırılması. Türlere ait tanıtıcı materyallerin gösterilmesi.
4.Bahçe bitkilerinin biyolojik esasları ve döllenme biyolojileri. uygulama alanlarında bulunan türlerin biyolojik özelliklerinin yerinde gösterilmesi ve tanıtılması.
5.Bahçe bitkilerinin fizyolojik esasları, dinlenme, meyve tutumu, dökümler ve periyodisite. Dinlenme, meyve tutumu ve dökümlere ait örneklerin ve preparatların mikroskopta incelenmesi.
6.Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, toprak, yer ve yöney. Bahçe tesisi öncesinde çevre ile ilgili inclemeler.
7.Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, iklim. Bahçe tesisi öncesinde çeşitlerin özel ekolojik isteklerinin inclenmesi.
8.Bahçe bitkilerinin çoğaltılması (generatif çoğaltma). Generatif çoğaltma metotlarının gösterilmesi ve uygulanması.
9.Bahçe bitkilerinin çoğaltılması (vegetatif çoğaltma). Vegetatif çoğaltma metotlarının gösterilmesi ve uygulanması.
10.Ara sınav Teorik olarak verilen konulara ait genel bir sunum yapılması.
11.Meyve bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar. Dikim şekillerinin gösterilmesi ve tatbiki. Dikim tahtasının kullanılması.
12.Açıkta ve örtüaltı sebze bahçesi tesisi ve kültürel uygulamalar. Bölüm sebze plantasyonları ve örtüaltı sistemlerinde incelemeler.
13.Bağ tesisi ve kültürel uygulamalar. Bağ tesisinde anaç, çeşit ve terbiye sistemlerinin incelenmesi.
14.Bahçe ürünlerinde hasat ve hasat sonrası işlemler. Hasat kriterlerinin uygulanması.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik8216
Laboratuvar6212
Takım/Grup Çalışması5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5525
Toplam123