Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ziraat Fakültesi öğrencilerine entansif yetiştiriciliği yapılan çiftlik hayvanlarını tanıtmak, dünyada hayvansal gıdalara olan talep ve önemi bu hayvanların yetiştiriciliği ve yönetimi konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ahmet Güler
Öğrenme Çıktıları
  1. Yetiştiriciliği yapılan türleri bilir ve bilgiye sahiptir
  2. Sürü yönetimini bilir
  3. Zootekni alanı ile ilgi konularda bilgiyi paylaşır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yoktur
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- AKMAN, N., 1997. Hayvan Islahı. Hayvan Yetiştirme, Editör; Ertuğrul, M., Baskı Baran Ofset, Ankara.
2- Ahmet Güler, Bal Arısı (Apis mellifera L.). OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 55, 574s, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hayvansal üretim önemi, dünyada ve Türkiye'de hayvansal üretim, çiftlik hayvanlarında üreme, sığır, koyun, tavuk ve arı yetiştiriciliği, besleme, ıslah ve sürü yönetimleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Zootekni Biliminde Temel Kavramlar, Dünya Ülkelerinde Hayvancılık Faaliyetlerinin Genel Yapıları
2.Türkiye'de Hayvansal Üretimin Yapısal Durumu, Hayvancılık Politikaları, Hayvan Varlığı, Sorunları, Çözüm Önerileri
3.Üreme, Üreme Aantomisi, Evcil Hayvanların Fizyolojik Üreme Süreçleri ve Yapıları,
4.Hayvan Islahı-Genel Tanımlar; Irk, Tür, Ekotip, Genotip, Fenotip, Kalıtım Derecesi
5.Yetiştirme Metotları, Seleksiyon Islahı ve Yöntemleri, Melezleme yöntemleri
6.Süt Sığırcılığı Hakkında Temel Bilgiler
7.Süt Sığırcılığında Sürü Yönetimi (Kızgınlık, aşım, gebelik, doğum, sağım, buzağı büyütme)
8.Sığır Besiciliği ve Genel Yetiştirme Yöntemleri
9.Koyun Yetiştiriciliği ve Temel Bilgiler
10.ARA SINAV
11.Keçi Yetiştiriciliği ve Temel Bilgiler
12.Tavuk Yetiştiriciliği ve Yumurta Tavukçuluğu Hakkında Temel Bilgiler
13.Et Tavukçuluğu ve Yetiştirme Yöntemleri Hakkında Temel Bilgiler
14.Bal Arısı Önemi, Polinasyon, Yetiştiriciliği, Ürün Üretimi, Ürün İşlenmesi ve Muhafazası İle İlgili Temel Bilgiler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz130
Uygulama/Pratik330
Toplam160
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11818
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü14114
Ev Ödevi166
Toplam104