Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB204 Fitopatoloji 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bitki hastalıkları ve yabancı otlar konusunda temel kazanımların sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof Dr. Miray SÖKMEN, Doç. Dr. Emine KAYA ALTOP
Öğrenme Çıktıları
  1. 1. Bitkilerde hastalık oluşumunda hangi fizyolojik ve metabolik olayların olumsuz etkilendiğini kavrar
  2. 2. Abiyotik stres faktörlerinin sebeplerini bilir ve problemin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri getirebilir
  3. 3. Fungus, bakteri ve virüs gibi biyotik hastalık sebeplerinin genel özelliklerini anlar, simptomlarını tanır,
  4. 4. Yabancı otların genel özelliklerini, yarı parazit ve tam parazit bitkileri öğrenir, mücadeleleri konusunda temel prensipleri kavrar
  5. 5. Önemli bahçe bitkileri ve tarla bitkileri hastalıklarını tanır
  6. 6. Hastalık etmenlerinin bulaşma ve yayılma yollarını kavrar, hastalık etmenleri ile mücadelede bu konuyu ilişkilendirebilir,
  7. 7. Hastalık olaylarının seyri ve epidemi oluşumunda etkili olan faktörler konusunda bilgi sahibi olur
  8. Bitki hastalıklarının mücadelesi ve kontrolüne yönelik uygulamaları bilir, çevre ve insan sağlığına olumlu uygulamaların önemini bilerek hareket eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Döken, M.T., Demirci, E., Zengin, H. 2010. Fitopatoloji. Atatürk Üniversitesi yayınları, No: 729, Ziraat fakültesi yayın No: 314. Erzurum.Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Fifth Edition. Elsevier Academic Press. 922 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bitkilerde hastalık oluşumuna sebep olan çevresel faktörler, yabancı otlar, biyotik (canlı) hastalık sebepleri, bitki patojenlerinin genel özellikleri, hastalık simptomları, patojenlerin yayılma ve bulaşma yolları ve hastalıklar ile mücadele yöntemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Fitopatolojinin tanımı, bitkilerde hastalıklar sebebiyle oluşan kayıplar, Dünya'da ve Türkiye'de bazı önemli hastalıkların geçmişten günümüze tanıtılması
2.Fitopatolojinin bölümleri: Simptomatoloji. Bitki hastalıklarında karşılaşılan belirti tiplerinin ve bu belirtilerle ilgili kullanılan terimlerin tanıtılması.
3.Abiyotik hastalık sebepleri
4.Abiyotik hastalık sebepleri
5.Biyotik (canlı) hastalıklar ve bulaşma yolları: Havadan bulaşan hastalıklar, tohum ve toprak kökenli hastalıklar.
6.Fungusların genel özellikleri (Morfolojileri, bulaşma yolları, çoğalmaları, fungal hastalıklarda karşılaşılan belirti tipleri, faydalı ve zararlı funguslara örnekler,
7.Bahçe ve tarla bitkilerinde görülen bazı önemli fungal hastalıkların tanıtımı, genel özellikleri, morfolojileri, çoğalma, bulaşma ve yayılma yolları,
8.Bakterilerin ve diğer prokaryotik hastalık etmenlerinin tanıtımı, genel özellikleri, morfolojileri, çoğalma, bulaşma ve yayılma yolları,
9.Bitkilerde virüs ve viroid'ler tarafından oluşturulan hastalıklar, bu etmenlerin genel özellikleri, bulaşma ve taşınma yolları. Önemli bazı viral ve viroid hastalıkların tanıtımı.
10.Yabancı otlar (tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık, tam parazit ve yarı parazit bitkiler.
11.Y. otların ve parazit bitkilerin kontrolü.
12.Epidemiyoloji kavramının tanımı, epidemi oluşumunda etkili faktörler.
13.Bitki hastalıkları ile mücadele prensipleri: Karantina uygulamları, kültürel yöntemler, fiziksel ve mekanik mücadele
14.Bitki hastalıkları ile mücadele prensipleri: Bitkilerde hastalığa dayanıklılık, hastalıklar ile mücadelede biyolojik yöntemler, kimyasal savaşımın temel prensipleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Quiz110
Laboratuvar840
Toplam380
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Laboratuvar61060
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Toplam124