Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB301 Mikoloji 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri bitki hastalıkları içerisinde yer alan funguslar hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Fungusların canlılar alemindeki yerleri, taksonomisi, yaşam döngüleri, fungal yapılar, üreme şekilleri, biyolojileri hakkında genel bilgiler vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Berna Tunalı
Öğrenme Çıktıları
  1. Fungus ne demektir, nasıl bir organizmadır, diğer organizmalardan farkları nelerdir bu konular ele alınmaktadır
  2. Genel olarak hastalık yapan fungal mikroorganizmaları tanımak ve biyolojilerini anlamak
  3. Fungusların bölüm sınıf takım gibi katagorilerinin özellikleri, katagorilerin tanımı, isimleri sistamatikteki yerleri öğretilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The Fungi(carlie and Watkinson, 1996), B. Tunalı Mikoloji ders notları, Fifth Kingdom Fungi CD (2003).Katırcıoğlu Y.Z ve Maden S.2015. Bitki Mikolojisi, Ankara Üniversitesi Matbaası, 194s
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Fungusların fayda ve zararları, morfolojik ve fizyolojik yapıları, üreme şekilleri, isimlendirme ve taksonomik sınıflandırma konuları ile taksonomik gruplar içerisindeki önemli bitki patojeni fungus cins ve türleri ele alınmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikolojinin tarihçesi, fungusun tanımı, fungusların fayda ve zararları hakkında genel bilgiler
2.Fungusların çevre istekleri( sıcaklık, nem, ışık, pH istekleri), fungusların besin istekleri
3.Fungusların somatik yapılarının morfolojisi, Hiflerde apikal, santrifugal büyüme, funguslarda özel somatik yapılar
4.Mikorhizal funguslar ve bitki ilişkisi, Funguslarda çoğalma (eşeysiz çoğalma şekilleri)ve eşeysiz çoğalma yapıları
5.Eşeyli çoğalma ve eşeyli çoğalma yapıları
6.Eşeyli üremede dış faktörlerin rolü, paraseksüel çoğalma
7.Fungusların sınıflandırılması, Protozoan funguslar ve özellikleri, önemli üyeleri
8.Basit (S.mple) funguslar, Chromista alemi özellikleri,Hypochytridiomycota ve Oomycota bölümü, önemli üyeleri
9.Oomycota'dan Pythiales takımı ve Chytridiomycota bölümü ve özellikleri, önemli üyeleri
10.Zygomycota bölümü ve özellikleri, önemli üyeleri
11.Ascomycota bölümü genel özellikleri, eşeyli ve eşeysiz üreme şekilleri, askokarp tipleri
12.Taphrinales, Erisphales, Eurotiales takımları, özellikleri ve önemli üyeleri
13.Pezizales, Heotiales, Dothideales, Diaportales,Hypocreales takımları, özellikleri ve önemli üyeleri
14.Basisiomycota bölümü, genel özellikleri, eşeyli ve eşeysiz üreme şekilleri, Agaricales takımı, özellikleri ve önemli üyeleri
15.Üredinales ve Ustiloginales takımları, özellikleri ve önemli üyeleri
16.Fungi-Imperfecti bölümünün özelliği ve bu bölüm içerisinde kalan fungusların özellikleri, Hypomycetales, Tuberculariales, Sphaeropsidales ve Mycelia-Steria takımları, özellikleri ve önemli üyeleri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Laboratuvar340
Bireysel Çalışma120
Toplam180
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5840
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
Toplam150