Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB305 Bitki Hastalık ve Yabancı Ot İlaçları 927001 3 5 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı herbisit fungisit ve bakterisitlerin etki mekanizmaları ile ilgili kazanımlarn sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Professor Hüsrev Mennan, Assoc.Prof İsmail Erper
Öğrenme Çıktıları
  1. Fungisit, bakterisit ve herbisitlerin insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerinin nedenlerini ve etkilerini açıklar.
  2. Fungisitlerin etki mekanizmalarını, kullanıldıkları hastalıkları ve tavsiye dozlarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Fitopatoloji/Herboloji
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Stoll, G., 1995. Natural Crop Protection in the Tropics. Margraf Verlag, 188p.
2. Öztürk, S., 1990. Tarım İlaçları. Hasad Yayıncılık ve Reklamcılık. 523s.
3. Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt-4, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 393s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bitki hastalıklarının ve yabancı otların kimyasal mücadelesi ile ilgili terimler, formülasyon tipleri, ; İlaçlama yöntemleri, Fungisitlerin ve herbisitlerin etki mekanizmaları, Bitki hastalıklarının mücedelesinde kullanılan biyolojik preparatlar, İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, fungisitlerin ve herbisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları ve erbisit uygulamalarında kullanılan alet ve ekipmanlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bitki hastalıklarının kimyasal mücadelesi ile ilgili terimler; aktif madde, dolgu maddesi, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, sinerjist, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon, formülasyonda bulunan maddeler
2.Formülasyon tipleri; toz, ıslanabilir toz, emülsiyon konsantre, suda çözünen toz, suda çözünen konsantre, akıcı konsantre, kuru tohum ilaçları, granüller, yağlar, pellet, tablet ve macunlar
3.İlaçlama yöntemleri; yeşil aksam, tohum, toprak, depo ilaçlamaları, ağaç gövdelerinin ilaçlanması, ilaçların uygulanmaya hazırlanması, kalibrasyon, örnek problemler
4.Fungisitlerin etki mekanizmaları, etki yeri özelleşmemiş (koruyucu) fungisitler; avantaj ve dezavantajları
5.Etki yeri özelleşmiş (sistemik) fungisitler; avantaj ve dezavantajları, kimyasal savaşın avantaj ve dezavantajları,
6.Bitki hastalıklarının mücedelesinde kullanılan biyolojik preparatlar; biyolojik savaşta kullanılan bakteriler, biyolojik savaşta kullanılan funguslar, bitki aktivatörleri, Ticari kullanımda olan biyolojik preparatlar
7.İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, fungisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar
8.Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin önemleri, yapıları, formülasyonları, sınıflandırılması
9.Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin önemleri, yapıları, formülasyonları, sınıflandırılması
10.Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları
11.Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları
12.Herbisit uygulamalarında kullanılan alet ve ekipmanlar
13.Herbisitlerin canlı organizmalara olan etkileri
14.Herbisitlerin canlı organizmalara olan etkileri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav175
Quiz225
Toplam125
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5630
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Ev Ödevi155
Toplam125