Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB307 Bitki Zararlılarıyla Mücadele Yöntemleri 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki zararlıları ile mücadele yöntemlerinin öğrenilmesi, Zararlılarla Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler, :Mekaniksel SavaşFiziksel Savaş, Karantina Önlemleri, Biyoteknik Yöntemler, Biyolojik Savaş, :Biyolojik Savaş Etmenleri ,Kimyasal Savaş; Doz, Püskürtme hacmi,Kalibrasyon, İlaçlama alet ve ekipmanları, Kimyasal Mücadelenin İstenmeyen Etkileri,
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Professor Celal Tuncer
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitkilerde zararlı olan böcek,akar, nematot ve diğer hayvansal zararlılarla mücadelede kullanılan yöntemleri ve bunların araçlarını öğrenir.
  2. Zararlılarla mücadelede kullanılan yasal önlemleri ve uygulamasını öğrenir.
  3. Zararlılarla mücadelede kullanılan biyolojik mücadele yöntemlerini ve uygulamasını öğrenir.
  4. Zararlılarla mücadelede kullanılan kültürel önlemleri ve uygulamasını öğrenir.
  5. Zararlılarla mücadelede kullanılan mekaniksel yöntemleri ve uygulamasını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Genel Entomoloji
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Prof.Dr. Cezmi Öncüer, Prof.Dr. Enver Durmuşoğlu. Aydın 2008. 6.Baskı. 471s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Zararlılarla mücadeleye karar vermeden önce dikkate alınması gereken hususlar, Doğal denge, Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar seviyesi.Erken uyarı ve tahmin yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Zararlılarla mücadeleye karar vermeden önce dikkate alınması gereken hususlar, Doğal denge, Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar seviyesi.Erken uyarı ve tahmin yöntemleri.
2.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri: Kültürel Önlemler
3.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Mekaniksel Savaş
4.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Fiziksel Savaş
5.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri: Karantina Önlemleri
6.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Biyoteknik Yöntemler
7.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri: Biyolojik Savaş-I
8.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Biyolojik Savaş Etmenleri
9.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Kimyasal Savaş
10.ARASINAVI
11.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Doz, Püskürtme hacmi,Kalibrasyon
12.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:İlaçlama alet ve ekipmanları
13.Zararlılarla Mücadele Yöntemleri:Kimyasal Mücadelenin İstenmeyen Etkileri
14.Mücadele vasıta ve ekipmanları: Laboratuvar çalışması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Derse Katılım110
Toplam40
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6636
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5840
Toplam122