Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB401 Genel Bitki Fungal Hastalıkları 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki fungal hastalıkları kültür bitkilerinin üretiminde önemli sorunlara yol açarlar. Bu derste öğrencilere farklı ürün gruplarında (sebzeler, yumuşak ve set çekirdekli meyveler subtropik meyveler, tahıllar vb.) hastalık oluşturan fungal ve fungal benzeri patojenlerin genel özelliklerini, belirtilerini ve bunların yerinde tanısını, hastalık etmenlerinin biyolojileri ve özellikle konukçusuz dönemi geçirme özelliklerini, hastalıkların mücadelesinde başvurulacak kültürel, biyolojik ve kimyasal yöntemleri öğrenerek, bu yöntemleri üreticiye açıklama ve kullanımlarını benimsetme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Fungal taksonomi kriterlerine göre fungal hastalık etmenlerini gruplandırabilir ve böylelikle belirtileri ve tanıları konusunda beceri sahibi olur.
  2. Bir bölgede fungal hastalıkların mücadelesi için, hastalık etmenlerinin biyolojilerini irdeleyebilme becerisini kazanır
  3. Yerinde tanı ile doğrudan alanda üreticiye hastalığa karşı alınabilecek yöntemleri anlatma ve öğretme becerisini kazanır
  4. İyi tarım uygulamaları için hastalıkların mücadelesinde gerekli tavsiyeleri verebilme becerisini kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Zirai Mücadele Teknik Talimatları (Cilt 1-5)2. Kurt, Ş., 2012. Bitki Fungal Hastalıkları. Akademisyen Kitabevi, Ankara, 214 s. 3. Agrios, G. N., 1997. Plant Pathology. Fourth Edition. Academic Press, San Diego, California, pp.635.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinde görülen fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve ülkemizde ruhsatlı preparatlar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sebzeler (domates, biber, hıyar, ıspanak vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri
2.Sebzeler (domates, biber, hıyar, ıspanak vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
3.Sebzelarde (domates, biber, hıyar, ıspanak vb.) hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
4.Sebzelarde (domates, biber, hıyar, ıspanak vb.) hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
5.Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler (elma, armut, şeftali, kayısı vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
6.Yumuşak ve sert çekirdekli meyveler (elma, armut, şeftali, kayısı vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
7.Sert kabuklu meyveler (fındık, antep fıstığı, kestane, ceviz)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
8.Bağda hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
9.Arasınav Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
10.Subtropik meyveler (turunçgiller, nar, yeni dünya)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
11.Subtropik meyveler (elma, armut, şeftali, kayısı vb.)'de hastalık oluşturan fungal ve ya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
12.Tahıllar (buğday, arpa, çavdar, çeltik)'da hastalık oluşturan fungal patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
13.Tahıllar (buğday, arpa, çavdar, çeltik)'da hastalık oluşturan fungal patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
14.Endüstri bitkilerin (pamuk, ay çiçeği vb.)'de hastalık oluşturan fungal veya fungal benzeri patojenlerin neden olduğu hastalıklar, morfolojisi, biyolojisi, ekonomik önemleri, konukçuları, bitkide oluşturduğu belirtileri ve mücadeleleri Hasta bitki örneklerinde mikroskopik ve makroskopik incelenmeler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Laboratuvar1430
Bireysel Çalışma130
Toplam490
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
Ev Ödevi12020
Toplam126