Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB402 Yabancı Otlar ve Mücadelesi 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Yabancı otlarla mücadele yöntemleri ve alternatif mücadele metotları ile herbisitlerin ekosistemdeki canlılara yan etkilerinin tanımlanmasına yönelik kazanımların sağlanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Professor Hüsrev Mennan
Öğrenme Çıktıları
  1. Yabancı otlarda mücadelede eradikasyon, kontrol ve entegre mücadele kavramlarını tanımlar.
  2. Yabancı otlarda kimyasal mücadeleye alternatif yöntemleri ve bunların uygulama alanlarını tanımlar.
  3. Yabancı otlarda biyolojik mücadele ajanlarını ve bunların avantaj ve dezavantajlarını tanımlar.
  4. Yabancı otlarla mücadelede herbisitlerin avantaj ve dezavantajlarını tanımlar..
  5. Herbisitlerin kullanım ilklerini tanımlar.
  6. Kültür bitkileri bazında herbisit kullanımını ve buna bağlı olarak reçete yazmayı tanımlar.
  7. Yabancı otlarda herbisitlere dayanıklılığın ortaya çıkışını ve nedenlerini algılar. Buna bağlı olarak dayanıklılık yönetim mekanizmasını tanımlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zimdahl, Z., 1993. Fundamentals of weed science.Academic Press Inc. New York.
Uygur, F.N., 1986. Yabancı ot bilmine giriş. PLITS, StutgartPlanlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yabancı otların kontrolü, eradikasyonu ve önlenmesi ile ilgili kavramlar. Kültürel, mekanik, fiziksel biyolojik, kimyasal yabancı ot kontrolü. Herbisit formulasyonları ve Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları. Herbisitler ve bitki,toprak, ekosistem ilişkileri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yabancı otların kontrolü, eradikasyonu ve önlenmesi ile ilgili kavramlar Yabancı otların kontrolü, eradikasyonu ve önlenmesi ile ilgili kavramlar
2.Kültürel yabancı ot kontrolü Kültürel yabancı ot kontrolü
3.Yabancı otların önlenmesinde mekanik mücadele Yabancı otların önlenmesinde mekanik mücadele
4.Yabancı otların önlenmesinde fiziksel mücadele Yabancı otların önlenmesinde fiziksel mücadele
5.Yabancı otların önlenmesinde biyolojik mücadele Yabancı otların önlenmesinde biyolojik mücadele
6.Yabancı otların kimyasal kontrolü Yabancı otların kimyasal kontrolü
7.Herbisit formulasyonları Herbisit formulasyonları
8.Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları
9.Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları
10.Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları
11.Herbisitler ve bitkiler Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları
12.Herbisitler ve bitkiler Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları
13.Herbisitler ve toprak Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları
14.Herbisitler ve ekosistem Kültür bitkilerinde herbisit uygulamaları
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Uygulama/Pratik125
Ev Ödevi715
Toplam190
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik111
Bireysel Çalışma56156
Ev Ödevi155
Toplam106