Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB403 Tarla Bitkileri Zararlıları 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarla bitkilerinde zarar yapan böcekler, akarlar, nematodlar ve kemirgenler ve diğer zararlıları tanıtmak ve bunlarla mücadele yöntemlerini öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sebahat Sullivan
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarla bitkilerinde zarar yapan genel zararlıları ve bunlara karşı uygulanacak mücadele yöntemlerini bilir
  2. Tarla bitkilerinde zararlı nematodları , biyolojilerini, zarar şekillerini ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilir
  3. Tarla bitkilerinde zararlı akarları tanır, biyolojilerini, zarar şekillerini ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilir
  4. Çekirgeleri, biyolojilerini, zarar şekillerini ve bunlarla mücadele yöntemlerini bilir
  5. Tarla bitkilerinde zararlı Thysanoptera, Heteroptera ve Homoptera takımlarına bağlı önemli emici böcekleri tanır, biyolojilerini, zarar şekillerini ve mücadele yöntemlerini bilir
  6. Tarla bitkilerinde zararlı Coleoptera takımına bağlı türleri tanır, biyolojilerini, zarar şekillerini ve mücadele yöntemlerini bilir
  7. Tarla bitkilerinde zararlı Lepidoptera takımına bağlı türleri tanır, biyolojilerini, zarar şekilleri ve mücadele yöntemlerini bilir
  8. Tarla bitkilerinde zararlı Diptera ve Hymenoptera takımlarına bağlı türleri tanır, biyolojilerini, zarar şekilleri ve mücadele yöntemlerini bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ecevit,O. 2007. Genel ve Tarla Zararlıları. OMÜ. Ziraat fakültesi, Ders Kitabı: 59, 306 s.
Özbek, H. ve Hayat, R. 2003. Tahıl, Sebze, Yem ve Endüstri Bitki Zararlıları. Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 930, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 340, Ders Kitapları Serisi No: 87, 320 s.
Anonim 2008a. Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt 1. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 283 s.
Anonim 2008b. Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Cilt 2. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 260 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkileri zararlısı olan böcekler, akarlar, nematodlar ve kemirgenler, çiftırnaklılar, böcekçiller, kuşlar, karındanbacaklılar, toprak solucanları gibi genel zararlıların morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadele metodları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Genel zararlılar: Rodentia (Kemirgenler)- Sincaplar, fareler, sıçanlar, tavşanlar, domuzlar ve kirpilerin morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
2.Genel zararlılar: Kuşlar, karındanbacaklılar,solucanlar, crustacea'lar ve nematodların morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
3.Kök ur nematodları, kist nematodları, çayır nematodları ve spiral nematodların morfolojileri zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
4.Tomurcuk ve yaprak nematodları, çilek nematodu, turunçgil nematodu, soğan ve sak nematodları ve kamalı nematodların morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
5.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı akarlar, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
6.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı orthopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
7.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı thysanopterler ve heteropterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
8.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı homopterler ve coleopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
9.Ara sınav
10.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı coleopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
11.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı coleopterler ve lepidopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
12.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı lepidopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
13.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı lepidopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
14.Tahıl, baklagil, yem ve endüstri bitkilerinde zararlı dipterler ve hymenopterler, morfolojileri, zarar şekilleri, biyolojileri ve mücadeleleri + +
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım13452
Laboratuvar248
Seminer144
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12222
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam125