Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBMAT108 Matematik II 927006 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere yüksek matematiğin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Imanverdi Ekberli
Öğrenme Çıktıları
  1. Fonksiyonun maksimum ve minimumunun araştırma sonuçlarına, diferansiyel denklemlerin ise bazı deneysel ve teorik araştırma sonuclarına uygulanması için altyapı oluşturur
  2. Tarımsal yapılr ve sulama alanında gerekli olan temel matematiksel bilgilere sahip olur
  3. Araştırma sonuçlarını matematiksel olarak ifade ederek değerlendirebilir
  4. Tarımsal yapı ve sulamaya ait deneysel ve teorik parametreler arasındaki fonksiyonel ilişkilerin belirlenmesi için gerekli teorik bilgilere sahip olur.
  5. Tarımsal yapılar ve sulama alanında matematiksel modellerin değerlendirme alt yapısına sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof. Dr. Ahmet A. Karadeniz, 1997. Yüksek Matematik (cilt 1-3),Çağlayan kitabevi,İstanbul.
2.Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Balcı, 1996. Temel ve Genel Matematik (cilt 1), Ankara.
3.E. Kadıoğlu, M.Kamali, 1999. Genel Matematik. Erzurum.
4.Thomas'Calculus,2008,USA (Eleventin Edition).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon. Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon. Kare köklü ifadeler içeren integrallar. 2. dereceden polinom içeren integrallar. Kısmı integrasyon kuralı. Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri. Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri. Kartezyen koordinatlarda alan hesapı. Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu. Birinci ve ikinci türden impropr integrallar. Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı). Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu. Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon.
2.Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon.
3.Kare köklü ifadeler içeren integrallar.
4.2. dereceden polinom içeren integrallar.
5.Kısmı integrasyon kuralı.
6.Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri
7.Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri.
8.Kartezyen koordinatlarda alan hesapı.
9.Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu.
10.Ara sınav.
11.Birinci ve ikinci türden impropr integrallar.
12.Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı).
13.Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu.
14.Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma7428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Toplam102