Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS402 Arazi Toplulaştırılması 927001 4 8 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrenciler, arazi toplulaştırmasının önemini ve yararlarını, toplulaştırma planlarının hazırlanması için gerekli aşamaları ve arazi toplulaştırma projesi tasarlama becerisini kazanmaktadırlar.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Hakan ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplulaştırmanın tarımdaki önemi ve gerekliliğini tanıma ve anlatabilme
  2. Arazi toplulaştırma çalışmalarında yapılacak etüdleri öğrenme
  3. Arazi derecelendirme öğrenme
  4. Planlama ve projeleme çalışmaları hakkında bilgi öğrenme
  5. Arazi toplulaştırma projesi yapabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı • Arıcı, İ., Aslan Akkaya, T. 2014 Arazi toplulaştırması Planlama ve Projelemesi DORA yayınları, Bursa
Takka, S. 1993. Arazi Toplulaştırması, Kültürteknik Derneği yayınları no: 1, Ankara. •
Yağanoğlu,A.V., Okuroğlu, M., Hanay, A. 1994. Arazi Toplulaştırması, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 159, Erzurum
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Arazi toplulaştırmasının önemi, gerekliliği ve yararları, arazi toplulaştırma yasaları ve ilgili kurumlar, toplulaştırma planı hazırlama süreci (toplulaştırma kararının alınması, parsel ve işletme verilerinin toplanması, arazi derecelendirmesi, arazi toplulaştırmasında bilgisayar kullanımı ve bilgisayar ortamında arazi toplulaştırma yapabilme
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Arazi Toplulaştırmasının tanımı ve gerekliliği Rehberli proje hazırlama
2.Arazi Toplulaştırmasının Yararları Rehberli proje hazırlama
3.Arazi Toplulaştırmasının Yararları Rehberli proje hazırlama
4.Türkiye'de tarımsal bünye Rehberli proje hazırlama
5.Yasal Düzenlemeler ve Arazi Toplulaştırmasının Türkiye'deki gelişimi Rehberli proje hazırlama
6.Ön çalışmalar Rehberli proje hazırlama
7.Planlama ve Projeleme çalışmaları Rehberli proje hazırlama
8.Ara sınav
9.Planlama ve Projeleme çalışmaları Rehberli proje hazırlama
10.Arazi derecelendirme Rehberli proje hazırlama
11.Parsellerin yeniden düzenlenmesi Rehberli proje hazırlama
12.Örnek proje hazırlama Rehberli proje hazırlama
13.Örnek proje hazırlama Rehberli proje hazırlama
14.Örnek proje hazırlama Rehberli proje hazırlama
15.Final sınavı
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Rapor Hazırlama11515
Proje Hazırlama13131
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Toplam100