Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZMT109 Tarım Tarihi ve Deontolojisi I 927001 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarım sadece teknik ve ekolojik olmayıp, ekonomik ve sosyo-kültürel bir faaliyet olarak görülmelidir. Bu dersin sonunda öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerinde tarımın gelişimi, önemi ve geleceği ile ilgili konularda bilgi ve vizyon sahibi olması düşünülmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf DEMİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarımın ve tarım topraklarının stratejik öneminin kavranması
  2. Geleceğin mesleği olan tarımın geçmişte geçirdiği evrelerin anlaşılması
  3. Geçmişte farklı toplumlarda tarımın sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin tartışılması
  4. Günümüzde tarım toprakları üzerinde ülkelerin, çok uluslu şirketlerin etkilerinin tartışılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Demirci, A., Özçelik, A., 1986. Tarım Tarihi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 976, 138 s., Ankara.Eriş, A. 2002. Tarım Deontolojisi. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Notları No: 88, 113 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dünyadaki farklı medeniyetlerde tarım ve tarihsel gelişimi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarımın Önemi ve Arkeobotani Tanışma
2.Tarihi Evreler ve Çiftçiliğin Gelişimi Okuma-Kaynak tarama
3.Orta Asya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama
4.Bereketli Hilal’de Tarım Okuma-Kaynak tarama
5.Mezopotamya ve Mısır Medeniyetlerinde Tarım Okuma-Kaynak tarama
6.Anadolu Medeniyetlerinde Tarım Okuma-Kaynak tarama
7.Selçuklu ve Osmanlılarda Tarım Okuma-Kaynak tarama
8.Avrupa’da Sanayi Öncesi ve Sonrası Tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama
9.Arasınav
10.Endülüs’de Tarım Okuma-Kaynak tarama Okuma-Kaynak tarama
11.Amerika Kıtasında Tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama
12.Afrika ve Avustralya’da Tarım Okuma-Kaynak tarama
13.Türkiye’de Tarım ve tarımsal Gelişme Okuma-Kaynak tarama
14.Ziraat mühendisliğinin tanımı ve kapsamı Okuma-Kaynak tarama
15.Türkiye'de ziraat mühendisliği hakkındaki mevzuat Okuma-Kaynak tarama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam100