Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TMB201 Tarım Makinaları 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal mekanizasyon sistemini anlayabilmesi, tarımda enerji kaynaklarını tanımasını, traktörler ile tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavramasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Ali Tekgüler
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarım traktörleri (genel özellikleri)’ni öğrenir
  2. Tarımda enerji kaynakları ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri kavrar.
  3. Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları, Türkiye’de tarımsal mekanizasyon düzeyi bilgilerini öğrenir.
  4. Tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Keskin, Rahmi ve Erdoğan, Doğan, 1992. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 359, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Tarımsal Mekanizasyonun Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Yararları; Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon (Tarımsal Yapı, Tarihsel Gelişimi ve Düzeyi, Türkiye Tarımında Mekanizasyonu Geciktiren Önemli Etkenler); Tarımsal Üretimde Mekanizasyon Sistemi; Tarımda Kullanılan Enerji Kaynakları, Tarım Traktörleri (Genel Özellikleri), Tarım Alet ve Makinaları; Toprak İşleme Alet ve Makinaları, Ekim, Dikim Makinaları, Gübre Dağıtma Makinaları, Sulama Mekanizasyonu, Bitki Koruma Makinaları, Hasat-Harman Makinaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları
2.Türkiye’de tarımsal mekanizasyon (tarımsal yapı, tarihsel gelişimi ve düzeyi, Türkiye tarımında mekanizasyonu geciktiren önemli etkenler)
3.Tarımsal üretimde mekanizasyon sistemi, Tarımda kullanılan enerji kaynakları Tarım traktörleri (teknik özellikleri)
4.Tarım traktörleri (işlevsel özellikleri)
5.Toprak işleme alet ve makinaları (sürüm teknikleri, pulluklar, dipkazan)
6.Toprak işleme alet ve makinaları (kültivatör, tırmık, merdane, toprak frezesi)
7.Ekim Makinaları
8.Hassas ve özel ekim, dikim makinaları
9.Gübre dağıtma makinaları (mineral)
10.Arasınav
11.Gübre dağıtma makinaları (çiftlik)
12.Sulama mekanizasyonu
13.Bitki koruma makinaları
14.Hasat-harman makinaları
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam100