Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel ürünlerde zarar oluşturan zararlıları genel olarak phylum ya da takım düzeyinde tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bitkilerde hastalıklara yol açan fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin morfolojik yapıları, belirti tipleri, yayılış şekilleri, yabancı otların genel özellikleri, yarar ve zararları hakkında temel bilgiler vermek, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini kavratmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sebahat Sullivan, Doç. Dr. Miray Sökmen
Öğrenme Çıktıları
  1. Bitki Koruma, zararlı ve yararlı kavramlarını algılayabilme
  2. Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı hayvansal zararlı türleri tanıyabilme
  3. Bitkilerde hastalık kavramını anlayabilme, hangi etmenlerin bitkilerde hastalık belirtisi oluşturduğu ve sorun olan yabancı otların neler olduğu bilgisini kazanabilme
  4. Bu etmenler ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini ana hatlarıyla kavrayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ecevit, O.,Tuncer, C., Hatat, G.,1996. Bitki Koruma. O.M.Ü. Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı. No.20, 2. Baskı, Samsun.Kansu, İ.,A.,1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, 7. Baskı, AnkaraÖncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 19, 5. Baskı, Aydın.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bitki Koruma, zararlı ve yararlı tür kavramları, Nematoda şubesinin genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
2.Annelida, Mollusca ve Chordata şubelerinin genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
3.Acarina altsınıfının genel özellikleri, biyolojileri ve zarar şekilleri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
4.Insecta sınıfının genel özellikleri, zarar ve yararları Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
5.Insecta sınıfının önemli takımları ve biyolojileri Laboratuarda konu ile ilgili türlerin incelenmesi
6.Tarımsal zararlılara karşı kullanılan savaş yöntemleri Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
7.Bitkilerde hastalık kavramı ve tanımı, hastalık belirtileri nelerdir Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
8.Bitkilerde hastalık nedenleri, cansız hastalık etkenleri Yabancı otlar Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
9.Canlı hastalık etmenleri Bitki patojeni virusların genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
10.Arasınav
11.Bitki patojeni prokaryotlar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
12.Bitki patojeni funguslar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
13.Bitki patojeni funguslar genel özellikleri, bitkilerde oluşturdukları belirtiler Laboratuarda konu ile ilgili materyalin incelenmesi
14.Bitki hastalıklarıyla savaşım yöntemleri Arazide ve laboratuarda uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Derse Katılım14456
Laboratuvar248
Rehberli Problem Çözümü14114
Toplam108