Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersi amacı toprak biliminin önemi, toprağın tanımı ve genel yapısı, toprak ve yerküre arasındaki ilişkiler, toprağın oluşumu, toprak oluşumunda etkili çevresel faktörler ve oluşum süreçleri, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın kullanım alanlarının öğretilmesi hakkında bilgiler kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof.. Mustafa Sağlam
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler toprak bilimi hakkında temel ve güncel konuları tanımlarlar.
  2. Öğrenciler toprak bilimi hakkındaki problemlerin nedenlerini açıklarlar.
  3. Öğrenciler tarımsal kullanımlar için toprak özelliklerinin uygunluğunu yorumlarlar.
  4. Öğrenciler toprakların uzun süreli kullanımları için yönetim uygulamaları planlarlar.
  5. Öğrenciler topraklar için gübreler önerirler.
  6. Öğrenciler bitkilerdeki besin elementi eksikliklerini tanımlarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydın, M., Kılıç, Ş., 2010. Toprak Bilimi. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No: 66, Ankara, Turkey.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
toprağın tanımı, toprak oluşumu, toprağın fiziksel özellikleri, toprağın kimyasal özellikleri, toprağın biyolojik özellikleri, gübreler, toprak erozyonu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, Toprağın tanımlaması, Toprağın genel yapısı + +
2.Toprak ana materyali, toprakların inorganik ve organik materyalleri + +
3.Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler; Fiziksel ve kimyasal ayrışma + +
4.Toprakların sınıflandırılması, Sınıflandırmada kullanılan sistemler + +
5.Toprağın fiziksel özellikleri; Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü + +
6.Toprak rengi, Toprak Sıcaklığı + +
7.Toprak suyu, toprak suyunun hareketi + +
8.Toprakların kimyasal özellikleri: Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi + +
9.Ara sınav + +
10.Toprak reaksiyonu ve bitki besleme ile ilişkisi + +
11.Topraklarda bitki besin elementleri , bitkilerin besin elementi gereksinimleri + +
12.Bitki besin elementleri, Gübreler ve gübreleme + +
13.Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi ve etkileyen faktörler + +
14.Toprak erozyonu ve kontrolü + +
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam99