Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS205 Mühendislik Matematiği 927001 2 3 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere yüksek matematiğin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İmanverdi EKBERLİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarımsal yapılar ve sulama alanında gerekli olan matematiksel becerilere sahip olur.
  2. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak maksimizasyon ve minimizasyon doğrusal programlama modellerinin yapılması becerilerine sahip olur.
  3. Toprakların su, tuz vb. gibi parametrelerinin değişimini ifade eden denklemlerin incelenmesi için derekli teorik bilgilere sahip olur.
  4. Çok değişkenli fonksiyonların maksimum ve minimumunun araştırma sonuçlarına, diferansiel denklemlerin ise bazı toprak süreçlerine uygulanması için altyapı oluşturur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bronson, R., 1989. Matris İşlemleri (Teori ve problemleri). Schaun serisinden çevri editörü Prof. Dr. H. Hilmi Hacisalihoğlu. Nobel yayın dağıtım LTD. ŞTİ,Ankara.
2. Alpha C.Chiang, 1999. Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri. Gazi büro kitabevi, Ankara.
3. Tulunay, Y., 1987. Matematik Programlama ve İşletme Uygulamaları. Bayrak matbaacılık, İstanbul.
4. Evsahiboğlu,N., 1994. Mühendislik Matematiği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1339. Ders kitabı: 388.
5. Edward T. Dowling, 1993. İşletme ve İktisad İçin Matematiksel Yöntemler (Teori ve Problemler). Schaum serisinden çevri, Nobel yayın dağıtım LTD. ŞTİ, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Matrisler. Özel matrisler olarak vektörler. Matris toplamı ve matris farkı. Skalar ile çarpma ve matris çarpımı. Matris çarpımının başka özellikleri. Matris cebrinin farklı yanları. Ters matrisler ve özellikleri. Determinantlar. Determinantların hesaplanması (Üçgen ve Laplase kuralı). Determinantların temel özellikleri. Determinantlarla ters matrisin bulunması. Matrisin rankı. Çevreleyen minörler ve köşegen matrise getirme yöntemi ile matris rankının bulunması. Lineer denklem sistemleri. Kroneker-Kapelli teoremi. gramer ve Gauss-Jordan yöntemiyle lineer denklemler sisteminin çözümü. Lineer homojen denklemler sistemi. Çok değişkenli fonksiyonların tanımı. Limit ve limit alma kuralları. Süreklilik. Kısmi türev kavramı. Kısmi türevin geometrik anlamı. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Bileşik fonksiyonlar ve türevleri. Toplam diferansiel. Tam diferansiel olma şartı. Yüksek mertebeden toplam diferansieller. Kapalı fonksiyonların türevleri. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum. Lagranje çarpanı yöntemi. Doğrusal programlama ve doğrusal proglamlama modelinin yapılması. Doğrusal programlama modellerinin grafiksel yöntemle çözümü. Maksimizasyon doğrusal programlama modellerinin Simpleks yöntemle çözümü. Minimizasyon doğrusal programlama modellerinin Simpleks yöntemle çözümü. Dualite. Dual model ve çözümü.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Matrisler. Özel matrisler olarak vektörler. Matris toplamı ve matris farkı. Skalar ile çarpma ve matris çarpımı.
2.Matris çarpımının başka özellikleri. Matris cebrinin farklı yanları. Ters matrisler ve özellikleri.
3.Determinantlar. Determinantların hesaplanması (Üçgen ve Laplase kuralı). Determinantların temel özellikleri.
4.Determinantlarla ters matrisin bulunması. Matrisin rankı. Çevreleyen minörler ve köşegen matrise getirme yöntemi ile matris rankının bulunması.
5.Lineer denklem sistemleri. Kroneker-Kapelli teoremi. gramer ve Gauss-Jordan yöntemiyle lineer denklemler sisteminin çözümü. Lineer homojen denklemler sistemi.
6.Çok değişkenli fonksiyonların tanımı. Limit ve limit alma kuralları. Süreklilik.
7.Kısmi türev kavramı. Kısmi türevin geometrik anlamı. Yüksek mertebeden kısmi türevler. Bileşik fonksiyonlar ve türevleri.
8.Toplam diferansiel. Tam diferansiel olma şartı. Yüksek mertebeden toplam diferansieller. Kapalı fonksiyonların türevleri.
9.Ara sınav.
10.Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum. Lagranje çarpanı yöntemi.
11.Doğrusal programlama ve doğrusal proglamlama modelinin yapılması.
12.Doğrusal programlama modellerinin grafiksel yöntemle çözümü.
13.Maksimizasyon doğrusal programlama modellerinin Simpleks yöntemle çözümü.
14.Minimizasyon doğrusal programlama modellerinin Simpleks yöntemle çözümü. Dualite. Dual model ve çözümü.
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü10220
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13226
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13226
Toplam130