Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZMT204 Ölçme Bilgisi 927001 2 4 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Topoğrafya biliminin tanımı, arazi uygulamaları, tarım arazisinde yapılacak ölçme işlemleri. Tarım arazisinde sınırların belirlenmesi, yatay mesafe ve alan ölçümlerinin gerçekleştirilebilmesi, yükseklik ülçmeleri yaparak topoğrafik haritaların çıkarılabilmesi ve arazi yüzeyinde yapılacak çalışmaların planlanması.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Professor Yusuf Demir(Phd.)
Öğrenme Çıktıları
  1. Topoğrafya biliminin temelini öğrenir
  2. Arazi ölçme ve aplikasyonu öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Mustafa AYYILDIZ, Ölçme Bilgisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 550. Ders Kitabı 182. ANKARA.
Prof. Dr. A. Vahap YAĞANOĞLU ve Prof. Dr. Mustafa OKUROĞLU, Ölçme Bilgisi I, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No 137. ERZURM.1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Ölçme bilgisi, tanımı kapsamı. Basit ölçme araçları ve yapılan işlemler. Uzunluk ölçmesi, dik inme ve çıkma, alan ölçmesi. Yükseklik ölçmesi, nivelman ve çeşitleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve çeşitleri
2.Ölçme bilgisinde kullanılna birimler ve ölçme bilgisi terminolojisi x
3.Basit ölçme araçları ile yapılan ölçme işlemleri x x
4.Uzunluk ölçme araçları ve uzunluk ölçmeleri x x
5.Eğim ölçme, dik inme ve çıkma x x
6.Alanların ölçülmsi x x
7.Ölçülen alanların kağıt üzerine geçirilmesi, plan ve harita çizimi x x
8.Yükseklik ölçmeleri x x
9.Yükseklik ölçmesinde kullanılan nivolar ve nokta nivelmanı x x
10.Vize
11.Enine ve boyuna profil nivelmanı x x
12.Işınsal yöntemle yüzey nivelmanı x x
13.Karelar ağı yöntemiyle yüzey nivelmanı x x
14.Yüzey nivelman sonuçlarının çizimi x x
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz1020
Uygulama/Pratik1020
Takım/Grup Çalışması120
Toplam460
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav166
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Laboratuvar236
Rehberli Problem Çözümü5210
Alan Çalışması236
Ev Ödevi236
Toplam80