Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS302 Tarımsal Sulama 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sulama ve tanımı, Sulama sitemleri, Toprak-Bitki-Su ilişkileri, Sulama suyu ihtiyacı, Arazinin sulamaya hazırlanması ve sulama yöntemleri konularında temel bilgiler vermek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Sulamada toprak bitki su ilişkilerinin durumunu, birbirine olan etkilerini ve suyun toprağa girişinden bitkinin alımı ve kullanımına kadarki süreçteki aşamalarını açıklar. Uygulanacak net ve toplam sulama suyu miktarını hesaplayabilir.
  2. Araziyi sulamaya hazırlayacak düzenlemeleri yapar, sulama yöntem seçimi ile beraber kısıntılı kaynakları en uygun bir şekilde kullanarak planlama yapabilir.
  3. Sulama yöntemleri sınıflandırır, Yüzey ve basınçlı sulama yöntemlerinin plan ve projelendirilme esaslarını bilir.
  4. Bir bölge veya yöredeki sulama suyu ihtiyacını hesaplar, orada inşa edilecek olan tarımsal yapılar için gerekli planlama verilerini elde edebilir.
  5. Genel olarak sulamanın tanımı, önemi, faydaları konularında temel bilgiler edinir, bu bilgileri tarımın ilgili alanlarında kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
sulama amaçlı toprak fiziği bilgileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. SULAMA. Güngör, Y., Erözel Z. ve Yıldırım, O. 2004. Ankara Ün. Zir. Fak. Yayın no: 1540.Ankara
2. Ders notları.
3. İnternet
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Sulama sulama yöntemleri konusunda bilgi vermek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sulamanın Tanımı ve önemi, yararları
2.Türkiyedeki sulama durumu
3.Sulama sistemleri: Proje unsurları, Gerekli koşullar, Hazırlanması
4.Toprak Bitki Su ilişkileri
5.Sulama Yönünden Önemli bazı toprak özellikleri: Toprak derinliği, İnfiltrasyon özellikleri
6.Sulama yönünden Önemli toprak nem sabiteleri ve belirlenmesi
7.Toprakta suyun hareketi ve toprağın su alma hızı, su alma hızı ölçümleri
8.Sulama suyu ihtiyacı: Referans Bitki su tüketimi ve Bitki su tüketiminin hesaplanması, Sistem kapasitesi
9.Sulama randımanlarının belirlenmesi
10.Arazinin Sulamaya hazırlanması: Arazi tesviyesi, Parsellerin düzenlenmesi, Tarla içi su dağıtım sistemleri
11.Akış ölçümleri: Yüzey akış ölçümleri, Borulu akış ölçümleri
12.Sulama Yöntemleri : Sulama yöntemlerinin sınıflandırılması, Uygun sulama yönteminin seçilmesi, Basınçlı ve Yüzey sulama yöntemlerinin planlanmasında dikkat edilecek hususlar.
13.Yüzey sulama Yöntemleri: Tava Karık ve Uzun tava sulama yöntemlerinin planlanması
14.Basınçlı sulama Yöntemleri: Yağmurlama ve Damla sulama sistemi unsurları ve planlanması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Derse Katılım110
Uygulama/Pratik101
Rehberli Problem Çözümü110
Sözlü Sınav110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma22040
Toplam126