Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS304 Hidroloji 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hidroloji biliminin temel bilgilerin ve hesaplamaların öğretilmesidir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
 1. YÜZEY AKIŞ VE EROZYON KAVRAMLARINI ÖĞRENİR
 2. HİDROLOJİ BİLİMİNİ KULLANAN DİSİPLİNLERİ ÖĞRENİR
 3. BUHARLAŞMA KAVRAMINI, ÖLÇÜM VE TAHMİN YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENMEK,HESAPLAMALARI KAVRAR
 4. YAĞIŞ OLUŞUMU VE YAĞIŞIN ZAMANSAL MEKANSAL DAĞILIMLARINI KAVRAR
 5. HİDROLOJİK ÇEVRİMİ VE BİLEŞENLERİNİ KAVRAR
 6. SU BÜTÇESİ ELEMANLARINI KAVRAMAK VE HESABINI ÖĞRENİR
 7. YERALTI SU HAREKETLERİNİ ÖĞRENİR
 8. SEDİMENTASYON SÜRECİNİ KAVRAR
 9. HİDROLOJİ BİLİMİNİ TANIR
 10. İNFİLTRASYON KAVRAMI, ÖLÇÜMÜ VE HESAPLAMASINI ÖĞRENİR
 11. NEHİRLERDE AKIM ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRMESİNİ ÖĞRENİR
 12. YÜZEY AKIŞ ÖLÇÜM VE TAHMİN YÖNTEMLERİNİ KAVRAR
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
YOK
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
APAN, M. 2009. HİDROLOJİ, OMU ZİRAAT FAKÜLTESİ DERS KİTABI NO:52.
WARD AND ELLIOT.1995.ENVIRONMENTAL HYDROLOGY.LEWIS PUBLISHERS, NEWYORK.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde, Hidroloji biliminin önemi ve kullanım alanları, hidrolojik çevrim, su bütçesi, iklim hidroloji ilişkileri, hidrolojik çevrim ve bileşenleri, nehirlerde akım ölçümü, sedimentasyon ve hidrolojik verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi konularını bulunmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.HİDROLOJİNİN ÖNEMİ VE HİDROLOJİK ÇEVRİM
2.İKLİM VE HİDROLOJİ
3.YAĞIŞ
4.YAĞIŞ
5.BUHARLAŞMA
6.BUHARLAŞMA
7.İNFİLTRASYON
8.SINAV
9.YER ALTI SUYU
10.YÜZEYSEL AKIŞ
11.NEHİRLERDE AKIM ÖLÇÜMLERİ
12.SEDİMENTASYON
13.İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN HİDROLOJİDE UYGULANMASI
14.İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN HİDROLOJİDE UYGULANMASI
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz14114
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Laboratuvar7214
Problem Çözümü14228
Soru-Yanıt616
Bireysel Çalışma14228
Toplam150