Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS309 Su Kaynaklarının Planlanlaması 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, su kaynaklarının özelliklerini tanımasını, planlama modelini kavramasını, su kaynaklarına ilişkin yasal ve kurumsal yapıyı tanımasını, planlama verilerini seçebilmesini, alternatif su kaynağı geliştirme planları oluşturabilmesini, su kaynakları projelerini ekonomik açıdan değerlendirmesini sağlamaktır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Hakan ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Su kaynakları problemlerini tanıyıp tanımlar.
  2. Temel matematik ve mühendislik bilgilerini su kaynakları problemlerine uygular.
  3. Su kaynağı planlama verilerini değerlendirir.
  4. Alternatif projeler formüle eder ve karşılaştırır.
  5. Proje değerlendirme yöntemlerini seçer.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı Balaban, A. 1986. Su Kaynaklarının Planlanması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları no:972, AnkaraKara, T., 2010. Su Kaynaklarının Planlaması ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dünya ve Türkiye su kaynakları, planlama kavramı ve modeli, su kaynaklarına ilişkin yasal ve kurumsal yapı, su kaynakları planlama verileri ve yönetimi, optimizasyon modelleri, alternatif planların formülasyonu ve değerlendirilmesi, su kaynakları planlamasında ekonomik analiz
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin kapsamı ve içeriği
2.Planlama termininin tartışılması
3.Çok amaçlı projeler
4.Planlamada mühendislik kriterleri
5.Maliyetlerin saptanması
6.Gelirlerin saptanması
7.Proje bedellerinin saptanması
8.Ara sınav
9.Doğrusal programlamanın tanınmlanması
10.Grafiksel çözüm
11.Simpleks yöntemi
12.QSB tanıma
13.Örnek çalışma
14.Proje hazırlama ve değerlendirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12020
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
Toplam100