Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS310 Kırsal Yerleşim Tekniği 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı kırsal yerleşimi oluşturan öğeleri tanıtmak ve kırsal yerleşimleri geliştirilmeyi, kırsal yerleşim birimlerini planlanmayı, fiziksel planlama sorunlarını analiz etmeyi ve çözüm önerilerini geliştirmeyi öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. K. Ersin TEMİZEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Kırsal alan yerleşim şekillerini bilir
  2. Kırsal alandaki yerleşimin toplam üretime etkisini ve katkısını bilir
  3. Kırsal alanda bir işletmeyi ve komple köyü planlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Kırsal alandaki bir işletmenin gezilerek sorunlarının gözlemlenmesinin sağlanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Okuroglu, M., Yaganoglu, A.V. ve Örüng, ., 1994, Kırsal Yerlesim Teknigi, Atatürk, Üniv.Ziraat Fak. Yay., No: 165. Erzurum.Çevik, B., Tekinel, O., 1998. Kırsal yerleşim Tekniği. Ç.Ü Ziraat fakültesi genel yayın No: 197.2011-2012 yılı internet. www.sp.gov.tr/documents/KKP(2010_2013).pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yerleşimler ve yerleşim etkenleri, kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı, kırsal alanda yerleşim şekilleri, kırsal alan planlaması, Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri, köy fiziksel planlaması, tarımsal işletme merkezinin planlanması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yerleşim ve yerleşim etkenleri.
2.Kırsal yerleşimlerin fiziksel yapısı.
3.Kırsal alanlardaki yerleşim şekilleri.
4.Dağınık yerleşimler
5.Toplu yerleşimler
6.Kırsal alan planlaması
7.Kırsal yerleşme ve kırsal kalkınma
8.Türkiye’de kırsal yerleşimlerin özellikleri.
9.Türkiye’de kırsal yerleşimlerin sorunları ve çözüm önerileri.
10.Köy yerleşim yeri
11.Köy fiziksel planlaması.
12.Tarımsal işletme merkezinin planlanma ilkeleri.
13.Bir tarımsal işletme merkezinin planlanmasının sağlanması
14.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Derse Katılım114
Rapor Hazırlama115
Sözlü Sınav11
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav428
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü515
Proje Hazırlama2510
Bireysel Çalışma5525
Ev Ödevi6636
Toplam126