Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS401 Drenaj Sistemlerinin Planlanması 927001 4 7 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarımsal Drenajın Planlama kriterleri ve temel kavramları hakkında bilgi verilir ve planlama gerçekleştirilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Planlama kriterlerinin belirlenmesi
  2. Tarımsal drenaj planlama ve projeleme
  3. Toprağın hidrolik iletkenliğinin belirlenmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
YOK
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Güngör, Y. Ve Erözel Z., 2001. Drenaj ve Arazi Islahı, A.Ü. Ziraat fakültesi Ders Kitabı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Tarımsal drenajın tanımı kapsamı ve amacı, drenaj etüdleri, yüzey ve toprak altı drenajının projelenme kriterlerinin belirlenmesi ve projelemesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin amacı ve kapsamının gözden geçirilmesi
2.Tarımsal drenaj tanımı ve yararları
3.toprak bitki su ilişkileri
4.Drenaj etüdleri
5.Drenaj etüdleri
6.Drenaj yöntemleri
7.Yüzey drenaj hidroliği
8.Yüzey drenaj planlama kriterleri
9.Toprak altı drenajı
10.Toprak altı drenaj kriterleri
11.Toprak altı drenajı planlama
12.drenaj malzemeleri
13.Drenaj projesi
14.Drenaj projesi sonuçlandırma
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Derse Katılım130
Proje Hazırlama130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Laboratuvar6212
Rehberli Problem Çözümü5315
Gözlem236
Alan Gezisi339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi6212
Toplam130