Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS407 Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı tarımda kullanılan sulama sularının sınıflandırılması, kullanılabilme olanakları ve çevreye etkileri konularında bilgiler vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. K. Ersin TEMİZEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Su kalitesinin bitki ve toprak üzerine etkilerini tanımlayabilme
  2. Sulama suyu kalitesi sınıflandırma sistem ve rehberlerini kullanabilme
  3. Gerekli temel kimyasal analizleri bilerek ve analiz sonuçlarını değerlendirerek sulama suyu kalitesini saptayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Kanber, R., Kırda, C., Tekinel, O., 1992. Sulama Suyu niteliği ve sulamada tuzluluk sorunları. Ç.Ü. Zir. Fak. Yayın no: 21. ADANA.
2- Ayyıldız, M. 1976,Sulama Suyu Kalitesi ve Sulamada Tuzluluk problemleri.Ankara Ün. Zir. Fak. No:636. ANKARA.
3- Munsuz, N., Ünver, İ., 1995. Su Kalitesi. Ankara Ün. Zir. Fak. No:1389. Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Temel tanımlar ve birimler, sularda bulunan başlıca aynan ve katyonlar ile bazı ağır metal ve iz elementler, sulama suyu analizleri, sınıflandırmada dikkate alınan temel kalite ölçütleri ve sınıflandırma sistemleri, damla sulama sistemlerinde tıkanma sorunları ve giderilme yöntemleri, tuzluluğun bitki gelişimine etkisi, toprakta su-tuz dengesi ve yıkama gereksinimi, tuzlu ve sodyumlu toprakların iyileştirilmesi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Suyun bileşimi ve özellikleri Laboratuar
2.Suyun biyolojik önemi Laboratuar
3.Elektriksel iletkenliğin tanımı ve birimleri Laboratuar
4.Tuzluluk sınıflamaları Laboratuar
5.Sulama sularında bulunan anyonlar Laboratuar
6.Sulama sularında bulunan katyonlar Laboratuar
7.Sulama sularında bulunan tuzun etkileri Laboratuar
8.Sulama suyu analizleri Laboratuar
9.Sulama suyu analiz raporlarının yazılması ve bu raporların incelenmesi Laboratuar
10.Ara sınav
11.Sulama suyunun sınıflandırılmasında kullanılan yöntemler Laboratuar
12.Bitkilerin tuzlu ortamda tepkileri ve Tuzluluk eşiği Laboratuar
13.Tuzluluğun toprağa etkileri, yıkama fraksiyonu Laboratuar
14.Tuzluluğun ıslahı Laboratuar
15.Sodyumluluk etkileri ve ıslah durumları, uygulanacak sulama yönteminin seçimi Laboratuar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Quiz00
Uygulama/Pratik102
Laboratuvar102
Rapor Sunma00
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Laboratuvar14228
Rehberli Problem Çözümü13113
Proje Hazırlama133
Ev Ödevi428
Toplam100