Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBKİM107 Genel Kimya 927006 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Genel KimyaDersinin ana hedefi öğrenciye kimyanın temel metodolojisini ve kalitatif kavramların kantitatif sonuçlara götürmesini açıklayacak mantığı kazandırmaktır. Öğrencilerin günlük hayattaki olayları kimyasal bir gözle yorumlayıp değerlendirmelerini sağlamak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Deniz EKİNCİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Kimyanın temel kanunlarını, atomun yapısına ait kuramları, tanımlar.
  2. Moleküler yapılara ait özellikleri, bağ teorilerini, moleküllerarası etkileşimleri ve bağ özelliklerini tanımlar.
  3. Kimyasal tepkimerin stokimetrisini ,enerji, entalpi ve ısı özelliklerini tanımlar.
  4. Maddenin yapısı ve hallerine ait özellikleri, davranışları tanımlar.
  5. Kimyanın temel kanunlarının ve kuramlarının, kimyasal olaylardaki işleyişini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Kimya, Temel Kavramlar, Palme Yayıncılık, , ISBN:9944341142
Genel Kimya 1, İlkeler ve Modern Uygulamalar, Palme Yayıncılık, ISBN:9758624431.
Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler, Bilim Yayıncılık.
Genel Üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları, Seç Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kimya kavramı, Kimyanın tarihçesi, Atom teorileri, Periyodik cetvel Mol kavramı ve kimyasal hesaplamalar, Kimyasal hesaplamalar, Çözeltiler, Gazlar, Radyoaktivite
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Maddenin özellikleri ve ölçümü
2.Atomun yapısı
3.Atom teorileri
4.Peryodik çizelge 1
5.Peryodik çizelge 2
6.Kimyasal bağlar
7.Kimyasal bileşikler
8.Kimyasal Tepkimeler 1
9.Kimyasal Tepkimeler 2
10.Sulu Çözeltiler
11.Sulu Çözeltiler
12.Sulu Çözeltiler ve problemler
13.Asitler ve Bazlar
14.Asitler ve Bazlar
15.Teokime hızları
16.Kimyasal eşitlik problemleri
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı12020
Problem Çözümü5525
Soru-Yanıt4520
Ev Ödevi5525
Toplam100