Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS201 Kültürteknik 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kültürteknik kapsamında yerüstü ve yer altı su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanlarda yaşayan halkın gereksinimlerine cevap verebilme, kırsal yerleşim alanlarında sosyal tesis, konut ve hayvan barınaklarının, seraların planlanması, bu alanla ilgili mevcut sorunların ortaya konması ve teknik sorunların araştırılmasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Sulama hakkında bilgi
  2. Tarımsal yapılar hakkında bilgi
  3. Toprakta suyun hareketi ve sulama açısından toprakda önemli olan parametreleri öğrenir
  4. Tarımda hayvan barınaklarının planlanması ve çevre koşullarının kontol edilmesi ile ilgili bilgi sahibi olma
  5. Ülkemizdeki sulama faaliyetlerine ilişkin temel bilgileri alır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
konuya ilişkin fizik ve matematik bilgilerinin gözden geçirilmesi uygun görülmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
APAN, M., DEMİR, Y., ÖZTÜRK, T., KARA, T., 2005. KÜLTÜRTEKNİK. OMU, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 12 (3. Baskı)
YAĞANOĞLU, A.V., OKUROĞLU, M., ŞAHİN, Ü., 2001. KÜLTÜRTEKNİK ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER. Atatürk Ünv. Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:213.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; kırsal yerleşmeler, tarımsal yapılarda çevre kontrolü, konut planlaması, hayvan barınakları,koruma ve depolama ypıları, seralar, hidrolik, su kaynaklaının geliştirilmesi, toprak su bitki ilişikileri, sulama programlam, sulama yöntemleri, tarımsal drenaj, sulama sularının niteliği konularını içeren kültürteknik bilimi hakkında bilgilerden oluşur.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kırsal yerleşmeler ve tarımsal işletmelerde işletme merkezinin (avlusunun) planlanması
2.Tarımsal yapılarda çevre koşullarına ilişkin temel kavramlar
3.Tarımsal işletmelerde konutların planlanması
4.Hayvan barınaklarının planlanması
5.Koruma ve depolama yapılarının planlanması
6.Bitkisel üretim yapıları (sera) planlanması
7.Tarımsal hidrolik
8.Ara sınav
9.Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının geliştirilmesıne ilişkin sorunlar
10.Toprak bitki su ilişkileri
11.Bitki su tüketimi, sulama programı ve sulama şebekesinin planlanması
12.Sulama yöntemleri
13.Sulamada kullanılan suların niteliği
14.Tarımsal drenaj, sorunlu topraklar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav175
Derse Katılım114
Ev Ödevi011
Toplam89
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü3515
Ev Ödevi2714
Toplam103