Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TEB201 Tarım Ekonomisi 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarımsal faaliyet, tarım ekonomisi prensipleri, üretim araçları, tarım işletmelerinin analizi, yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili bilgiler doğrultusunda, öğrencilere tarım sektörünün ulusal ve uluslararası düzeydeki yeri ile ilgili yorum gücü kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Kerem HAZNECİ
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarım işletmelerine ait girdi-çıktı katsayılarını analiz eder ve sonuçları yorumlar.
  2. Tarım sektörü ile diğer sektör özelliklerini karşılaştırır.
  3. Tarım işletmelerinin üretim ve masraf fonksiyonları doğrultusunda ileriye dönük planlar geliştirir.
  4. Tarımsal faaliyetin özelliklerini ana hatlarıyla belirtir.
  5. Tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini tartışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cinemre, H.A, 2002. Tarım Ekonomisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:11, Samsun
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisinin konusu ve amacı, tarımsal faaliyetlerin özellikleri, ekonomik kalkınmada tarım sektörünün önemi, Türkiye ekonomisinde tarımın yeri (tarım arazisi, üretim ve verim, tarımsal üretim endeksi, ihracat, tarımın milli gelir içindeki payı, sabit sermaye yatırımları), tarım işletmelerinin özellikleri, Türkiye tarımının genel problemleri, tarımsal üretim araçları (doğal kaynaklar, müteşebbis ve sermaye), tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçları, işletme masrafları, satın alma maliyeti ve fırsat maliyeti, işletme başarılarının ölçülmesi (gayri safi üretim değeri, gayri safi hasıla, saf hasıla, tarımsal gelir, brüt kar, safi kar)
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarım ekonomisinin konusu ve amacı, tarım ekonomisi ile ilgili kavramlar, prensipler
2.Tarımsal faaliyetin özellikleri
3.Ekonomik kalkınmada tarım sektörünün yeri ve önemi
4.Tarımsal arazi, üretim ve verim, tarımsal üretim endeksi
5.Tarımın milli gelir içindeki payı, dış ticaret, tarımsal yatırımlar
6.Tarım işletmelerinin özellikleri
7.Türkiye tarımının genel problemleri
8.Tarımsal üretim araçları (arazi, işgücü, müteşebbis, sermaye)
9.Aktif ve pasif sermaye unsurları
10.Amortismanlar
11.Tarımsal faaliyete ait değişken masraflar
12.Tarımsal faaliyete ait sabit masraflar
13.Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının analizi (gayri safi üretim değeri, brüt kâr, gayri safi hasıla)
14.Tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının analizi (saf hasıla, tarımsal gelir, safi kâr)
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Toplam102