Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TMB302 İçsel Tarım Mekanizasyonu 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İçsel tarım konusu kapsamına giren Sera ve Hayvancılık işletmelerindeki mekanizasyon sistemlerini tanıtmak, incelemek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gürkan A. K. Gürdil
Öğrenme Çıktıları
  1. Serada mekanizasyon ve hayvancılıkta mekanizasyon konularında teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
  2. İçsel tarım mekanizasyonu konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
  3. İçsel tarımla ilgili mekanizasyon sistemlerinde sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
  4. Seralarda ve hayvancılık işletmelerinde kullanılan mekanizasyon sistemleri ile ilgili karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
H. H. Öztürk, A. Başçetinçelik, 2002. Seralarda Havalandırma. TZOB Yayınları, Yayın No: 227, s: 304, Ankara.
A. Başçetinçelik, H. H. Öztürk, 1996. Seralarda Isıtma. TEMAV Yayınları, Yayın No: 1, s: 221, Adana.
B. Engürülü ve ark., 2007. Sera Mekanizasyonu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı PERMEM, s: 286, Ankara.
Y. Yıldız ve ark., 2008. Hayvancılıkta Mekanizasyon. Hasad Yayıncılık, s: 202, İstanbul.
Y. Yıldız ve ark., 2010. Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi. Hasad Yayıncılık, s: 256, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Seraların yapısı ve özellikleri, seralarda havalandırma, sera içi ısı dengesi, seralarda ısıtma sistemleri, seralarda aydınlatma sistemleri, seralarda sulama ve drenaj sistemleri, hayvansal üretimde mekanizasyonun tanımı ve kapsamı, yem mekanizasyonu, silaj mekanizasyonu, karma yem fabrikaları, hayvan barınaklarında havalandırma ve serinletme sistemleri, havalandırma kapasitesi hesaplamaları, süt eldesinde mekanizasyon, gübre mekanizasyonu ve hayvan barınaklarında kullanılan diğer mekanizasyon sistemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İçsel tarım kapsamı, genel bilgiler.
2.Seralar hakkında genel bilgiler, tarihçe, ülkemizde sera yetiştiriciliği.
3.Seraların sınıflandırılması, çeşitleri, özellikleri. Sera içerisindeki mekanizasyon sistemleri.
4.Seralarda havalandırma sistemleri, havalandırma debilerinin hesaplanması.
5.Seralarda ısıtma sistemleri, ısıtma kapasitelerinin hesaplanması.
6.Seralarda ısıtma kapasitelerinin hesaplanması.
7.Seralarda serinletme, aydınlatma, sulama sistemleri.
8.Belirli bir amaca yönelik sera projelendirilmesi.
9.Hayvancılıkta mekanizasyonun tanımı, genel konular.
10.Hayvancılıkta mekanizasyon sistemleri.
11.Kaba yem mekanizasyonu; ot biçme makinaları, ot tırmıkları, balya makinaları, silaj makinaları, silolar.
12.Karma yem mekanizasyonu; yem fabrikaları, yapısı ve özellikleri.
13.Süt eldesinde mekanizasyon, süt sağım sistemleri. Gübre mekanizasyonu ve diğer mekanizasyon sistemleri.
14.Hayvan barınaklarında çevre kontrol sistemleri. Hayvan barınaklarında ısıtma, serinletme ve havalandırma kapasitelerinin hesaplama yöntemleri.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz220
Seminer120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü5525
Seminer155
Ev Ödevi2510
Toplam100