Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TMB311 Ergonomi 927001 3 5 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Fen bilimleri açısından tarımsal alanda ergonomi biliminin yeri ve önemini aktararak, iş yaşamında psiko-sosyal boyutuyla ergonomik uygulama becerisinin kazandırılmasıdır
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Arif BEYHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Ders sonunda öğrenciler, tarımsal faaliyetlerde ergonomik uygulamaların sürecini öğrenirler.
  2. İş yaşamında insan-makine çevre ilişkisini değerlendirmek.
  3. Çalışanların insana yakışır bir iş edinebilmeleri yönünde eleştirel teorik bakış açısına sahip olmak, bu edinimler kapsamında uygulama ve bitirme projelerini gerçekleştirmek, bu edinimleri çalışma hayatına aktarmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alaettin Sabancı, Sarp Korkut Tümer-Ergonomi,2011
Fatih Babalık- Mühendisler için Ergonomi –işbilim,2011
Çağatay Güler- Sağlık boyutuyla ergonomi, 2011
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İnsanın fiziksel ve düşünsel yeteneklerini daha etkin ve verimli olarak kullanabilmesini sağlamak amacıyla sürekli olarak makina, takım, aparat ve cihazlar geliştirilmektedir. İnsanları işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve verimli olarak çalışabilmeleri için çalışma yeri ve gerekli donanımın, ses, aydınlatma, çevre sıcaklığı gibi faktörler ile iş organizasyonu ve yönetime yönelik sistemlerin insanın yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine düzenlenmesini sağlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ergonominin yeri ve önemi
2.Ergonomi bilimine giriş ve İşgücü
3.Ergonomi biliminin tarihçesi
4.İnsan-makine-çevre ilişkisi
5.Ergonomi ve çevre
6.Ergonomi ve sağlık
7.Bilişsel ergonomi ve iş hayatındaki önemi
8.Duygusal ergonomi ve iş hayatındaki önemi, Ara sınav
9.Ara Sınav
10.İnsana yakışır iş ve ergonomi, İş yaşamının kalitesi ve ergonomi
11.İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ergonomi
12.Yönetsel ergonomi
13.İnsan Makina Sistemleri
14.İnsan Hareketlerinin Sınırları Ve Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Final sınavı
15.final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Proje Hazırlama13030
Seminer144
Bireysel Çalışma14342
Ev Ödevi21020
Toplam100