Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TMB312 Hassas Tarım Teknolojileri 927001 3 6 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hassas tarım teknik ve teknolojileri ile bu teknolojilerin kullanımına yönelik tarım makinaları uygulamalarını, küresel konumlama sistemi (GPS), coğrafi bilgi sistemi (CBS), Biçerdöverlerde verim haritalama, değişken oranlı uygulama ve ISO-Bus sistemi konularında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Arif BEYHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilişim teknolojilerinin tarımda kullanılmasına ilişkin uygulamalar yapmaya yetkindir.
  2. Tarım iş makinaları, tarım alet ve makinaları ile tarım sistemlerinin işletmeciliğine ilişkin bilgilere sahiptir.
  3. Bilişim teknolojilerinin tarımda kullanımına ilişkin bilgilere sahiptir.
  4. Alanıyla ilgili olguları tanımlar ve kavramsallaştırır.
  5. Bilgisayar yazılımları, bilişim ve iletişim teknolojilerini alanında kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kirişci, V., Keskin, M., Say, S.M., Keskin, S.G., Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojisi, Nobel Kitabevi. 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Hassas tarımla ilgili temel kavramlar, GPS sistemlerinin tanıtımı, tarım makinaları ile birlikte kullanımlarına yönelik temel bilgileri içerir. Ders hassas tarım bileşenlerinin tüm aşamalarını kapsamaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Hassas tarım kavramı ve bileşenleri
2.Hassas tarım kavramı ve bileşenleri
3.Küresel konumlama sistemini (GPS)
4.Diferansiyel küresel konumlama sistemleri
5.Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
6.Haritalama tabanlı uygulamalar
7.Verim haritalama
8.Farklı parametrelerin haritalanması
9.Değişken oranlı uygulamalar
10.Tarım Makinaları Uygulamaları
11.Hassas tarımda ekonomiklik ve işletme
12.Genel değerlendirme
13.Tekrar
14.Sorular
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4624
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
Toplam100