Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TMB404 Tarım Makinaları Tasarımı 927001 4 8 7
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarım makinaları mühendisliğinde karşılaşılan problemlerin tanıtılması ve değerlendirilmesi, problemin çözümü için yöntemlerin araştırılması ve karşılaştırılması konularını açıklamak, tasarımda işlem aşamalarına yönelik temel bilgileri analatmak ve tasarım işlem adımlarını içeren, öğretim üyesi tarafından belirlenen ve öğrenci tarafından seçilen bir konuyu çalıştırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF. DR. MEHMET ARİF BEYHAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Tarımın temel prensiplerini ve tekniğini tekrarlayabilecektir.
  2. Temel mühendislik bilgi ve tekniğini tarıma uygulayabilecektir.
  3. Tarım makinaları konusunda kazandığı temel bilgileri tasarımda kullanabilecektir.
  4. Tasarıma yönelik verileri yorumlayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özemir Y., Kurtay T., 1977. Tarım Makinaları esasları, İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Yayınları:116
Harzadın G., Yurdakonar S., 1972. Makina Elemanları, Cilt:1 (Makina Konstrüksiyonunda; projeleme, hesaplama ve şekillendirme) Fon Matbaası, Ankara
Tarım Makinaları Konusunda Yapılmış Araştırma Makaleleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Tarım makinalarında araştırma ve geliştirme, Tasarımda çalışma metodları, Şekillendirme kuralları, Tasarım çalışması.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Tarım makinalarında araştırma ve geliştirme
2.Tasarımda çalışma metodları
3.Şekillendirme kuralları
4.Şekillendirme kuralları
5.Şekillendirme kuralları
6.Tasarım çalışması
7.Tasarım çalışması
8.Tasarım çalışması
9.Ara sınav
10.Tasarım çalışması
11.Tasarım çalışması
12.Tasarım çalışması
13.Tasarım çalışması
14.Tasarım çalışması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Proje Hazırlama16060
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi14040
Toplam176