Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TBBİO107 Botanik-I 927006 1 1 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere bitki hücresinin genel özelliklerini ve kimyasal yapısını, stoplazmada bulunan başlıca organelleri, bitkisel dokuları ve bitki vejetatif organları olan kök, gövde ve yaprağın morfolojik ve anatomik yapılarını öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Erkan YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
  1. Botanik anabilim dalının çeşitli konularında sorunları belirleyebilir, çözüm
  2. Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.Bitkiler ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
  3. Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
  4. Botanik ana bilim dalının alt bilim dallarında gerekli olan kuramsal bilgilere
  5. Botanik alanında bağımsız olarak mikroskop incelemesi yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kadıoğlu, A. ve Kaya, Y., 2009. Genel Botanik, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon.

Mauseth J.D., 2012. BOTANİK BİTKİ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ, NOBEL YAYINLARI, ANKARA,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin sonunda, öğrenciler botaniğin temel konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bitkilerin genel morfolojik ve anatomik yapıları ile ilgili özellikleri öğrenmiş olacaklardır. Bunun yanı sıra mikroskop kullanmayı ve bitkisel dokulardan kesit almayı öğreneceklerdir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Botanik nedir? Botaniğin konuları. Canlılığın Temel bileşenleri Mikroskop tanıma ve kullanımı.
2.Canlılığın Temel bileşenleri Kesit alma ve kesit alma çeşitleri
3.Bitki hücresinin tanıtımı, Bitkiler ve hayvanlar arasındaki farklılıklar, Hücre zarının yapısı ve görevleri, Sitoplazmada bulunan başlıca organeller: Mitokondri, golgi aygıtı, Endoplazmik retikulum ve yapı ve görevleri, Plastidler ve plastid çeşitleri, Ribozomlar ve mikrocisimler Bitki ve hayvan hücresini inceleme
4.Nükleus ve görevleri, Kromozomlar ve çeşitleri, Nükleik asitler, DNA ve RNA Plazmoliz ve deplazmoliz olayını gözleme
5.Hücre hareket şekilleri, Hücrenin şekli ve büyüklüğü, organeller, Hücre Bölünmesi Rotasyon ve sirkülasyon hareketleri
6.Ergastik Maddeler: Karbohidratlar, Nişasta ve çeşitleri, Proteinler,Lipidler, Reçine ve balsamlar, Tanenler, Alkaloidler, Renk maddeleri, Glikozitler ve Kristaller Nişasta ve kristalleri tanelerini inceleme
7.Hücre Çeperi, Geçitler ve görevleri, Plasmodesmata ve Hücre arası boşluklar Hücre arası boşlukları ve kenarlı geçitleri inceleme
8.Bitki Dokuları: Meristematik Dokular ve sınıflandırılmaları, Sürekli dokular ve çeşitleri, Koruyucu Doku: Epidermal sistem vemantarlaşmış koruyucu doku Stomalar ve lentiselleri inceleme
9.Temel doku (Parenkima dokusu) ve çeşitleri, Parankima dokusunu inceleme
10.Ara sınav
11.Destek doku, Sklerenkima ve kollenkima Sklerenkima ve kollenkima dokusunu inceleme
12.İletim Dokusu, Ksilem ve ksilemi oluşturan hücre tipleri, Ksilemi inceleme
13.Floem ve floemi oluşturan hücre tipleri, İletim demeti tipleri, Floem ve demet tiplerini inceleme
14.Salgı Dokusu Salgı kanalı ve salgı cebini inceleme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Bütünleme Sınavı11010
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Performans3515
Toplam101