Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II 927001 1 2 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, öğrencilerde güvenlik kültürü oluşturmak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun amaç ve kapsamı ile ilgili bilgi vermek, işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, işverenin ve çalışanın; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği temel kavramlarını anlayabilmeli
  2. Öğrenci iş kazası tanımı, sebepleri ve uluslararası kaza değerlendirme yöntemlerini kullanabilmeli
  3. Öğrenci iş güvenliği ile ilgi ulusal kurumları, iş güvenliği uzmanlığı yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeli
  4. Öğrenci iş ekipmanlarının iş güvenliğine yönelik tasarımı ve standartları, işyerlerinde sağlık güvenlik eğitimi ve standartları, belgelendirme, OHSAS 18001 (TS 18001) iş sağlığı ve güvenliği kalite standardını tanıyabilmeli
  5. Öğrenci mesleği ile ilgili yönetmelikleri kavrayabilmeli ve uygulayabilmeli
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özkılıç, Ö. (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yayınları, Ankara.Bahr, N.J., 1997. System Safety Engineering and Risk Assesment: A Practical Approach, Taylor&Francis, Ney York, Hale, A. & Baram, M.,1998. Safety Management The Challenge of Change, Pergamon, Netherlands, Bayır, M., Ergül, M. (2006), İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Notları; Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler; Mevzuatlar; Ders Notları; Slaytlar, Videolar ve Fotoğraflar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Ders Kapsamında ; İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgiler, İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, İş sağlığı ve güvenliği kurulları, Çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni, işyeri temizliği ve düzeni, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, anlı araçlarda çalışma ve korunma prensipleri, Elle kaldırma ve taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve kişisel koruyucu donanım, Güvenlik ve sağlık işaretleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenmesi Gereken Belgeler, Acil durum eylem planları, Acil çıkış yolları, tahliye ve kurtarma gibi konular anlatılmaktadır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgiler
2.İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
3.İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
4.İş sağlığı ve güvenliği kurulları
5.Çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni, işyeri temizliği ve düzeni
6.Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
7.Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
8.Ara sınav
9.Ekranlı araçlarda çalışma ve korunma prensipleri
10.Elle kaldırma ve taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
11.İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve kişisel koruyucu
12.Güvenlik ve sağlık işaretleri
13.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenmesi Gereken Belgeler
14.Acil durum eylem planları, Acil çıkış yolları, tahliye ve kurtarma
15.Risk Analizi
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım13339
Ev Ödevi339
Toplam51