Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZMT102 İstatistik 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere, olasılık ve istatistiğin önemini kavratmak, örnekleme ve yöntemlerini, merkezi yer ve dağılım ölçülerini, bilimsel hipotez kurmayı, bazı hipotez testlerini (Ki-kare, t vs.), regresyon ve korelasyon analizlerini uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hasan ÖNDER - Dr. Samet Hasan ABACI
Öğrenme Çıktıları
  1. Karşılaştığı sorunların çözümü için hipotez kurabilir.
  2. Elde edilen verileri analiz edebilir ve sonuçlarını yorumlayabilir.
  3. Değişkenler arasında ilişki kurabilir ve bu ilişkiyi yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tamer Kayaalp, Soner Çankaya, İstatistik, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları A-84, Adana, 2009; Özer Serper, İstatistik II, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğin temel kavramları, olasılık, örnekleme, yer ve dağılım ölçüleri, güven aralıkları, hipotez testleri, ki-kare analizi, regresyon ve korelasyon analizi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel istatistik kavramlar ve notasyonlar
2.Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler I
3.Verilerin Sınıflandırılması ve Grafikler II
4.Yer Ölçüleri
5.Dağılış Ölçüleri
6.Kesikli Olasılık Dağılışları (Binom, Poisson)
7.Sürekli Olasılık Dağılışları (Normal, Standart Normal)
8.Güven Aralıkları
9.Hipotez Testlerine Giriş
10.Vize Sınavı
11.Farklara ait Hipotez Testleri
12.Ki-Kare Analizi
13.Regresyon ve Koralasyon Analizi
14.Genel tekrar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav170
Quiz110
Ev Ödevi220
Toplam120
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz100
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Quiz için Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi236
Toplam99