Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
KİM106 Organik Kimya 927001 1 2 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye, organik kimyadaki temel kavramları, sentez ve tepkimelerde takip edilecek yöntemleri öğretmektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Deniz Ekinci
Öğrenme Çıktıları
  1. Organik kimyanın terminolojisini öğrenir
  2. Organik Kimyada Stereokimya kavramını öğrenir
  3. Organik bileşiklerde adlandırmayı öğrenir
  4. Organik kimyanın temel kavramlarını (elektrofil, nükleofil, indüktif etki, mezomerik etki, sterik etki vb) öğrenir.
  5. Organik moleküllerde terminolojiyi bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fessenden, R.J.; Fessenden, J.S.; Logue, M.W.; Çeviri Editörü Uyar, T. Organik Kimya, Güneş Kitapevi, Ankara, (2001).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bağ ve Moleküler Yapılar Karbon Bileşikleri Alkanlar ve Sikloalkanlarda Konformasyon ve Adlandırma Fonksiyonel Gruplar Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş İyonik Reaksiyonlar : Alkil Halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon Alkenler ve Alkinler I : Özellikleri ve Sentezleri, Alkil Halojenürlerde Eliminasyon Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri Alkoller, eterler ve Aromatik bileşikler Aldehit ve ketonlar Karbonil grubu ve özellikleri Karboksilik asitler Aminler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bağ ve Moleküler Yapılar
2.Karbon Bileşikleri
3.Alkanlar ve Sikloalkanlarda Konformasyon ve Adlandırma
4.Fonksiyonel Gruplar
5.Organik Kimyada Reaksiyon Mekanizmalarına Giriş
6.İyonik Reaksiyonlar : Alkil Halojenürlerde Nükleofilik Sübstitüsyon ve Eliminasyon
7.Alkenler ve Alkinler I : Özellikleri ve Sentezleri, Alkil Halojenürlerde Eliminasyon
8.Alkenler ve Alkinler II: Katılma Tepkimeleri
9.Ara Sınav
10.Alkoller, eterler ve Aromatik bileşikler
11.Aldehit ve ketonlar
12.Karbonil grubu ve özellikleri
13.Karboksilik asitler
14.Aminler
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Toplam100