Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 2 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların karakteristikleri hakkında temel bilgilerin verilmesi, mikroorganizmalarla çalışmak için gereken temel laboratuar tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aslıhan KURT KIZILDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Mikrobiyoloji tanımını yapar ve tarihçesini bilir
  2. Mikrobiyoloji laboratuarında uygulanan temel teknikleri kullanma
  3. Mikroorganizmaları kontrol altına alma yöntemlerini kavrayabilme
  4. Mikroorganizmalar ve ilgili bilim dalları arasında ilişki kurabilme
  5. Başta süt ürünleri olmak üzere gıdaların üretiminde ve tüketiminde mikroorganizmaların yeri hakkında genel bilgilere sahip olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Genel Mikrobiyoloji ve Laboratuvar Kılavuzu, Prof. Dr. Selma GÜVEN, Yrd. Doç. Dr. Nükhet N. Demirel ZORBA, Nobel yayıncılık, 3. baskı, 20112. Genel Mikrobiyoloji, Prof. Dr. Zihni DEMİRBAĞ, 2. baskı, 20113. Brock Biology of Microorganism, 15. baskı,P earson yayıncılık, Madigan, Bender, Buckley, Sattley, Stahl, 2019
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların özellikleri, sınıflandırılmaları, hücre bilgisi, prokaryotik ve ökaryotik hücreler, bakteriler, küfler, mayalar, virüsler, gelişme koşulları, mikrobiyal metabolizma, mikroorganizmaların sayımı, izolasyon ve identifikasyonu, mikroorganizmalardan yararlanma
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikrobiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi
2.Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yeri, Mikroorganizma grupları, sınıflandırılmaları, isimlendirme
3.Bakterilerin, genel özellikleri, anatomik yapıları
4.Bakterilerde üreme ve bakteri genetiği
5.Küflerin genel özellikleri, hücre yapıları ve çoğalma
6.Mayaların genel özellikleri, hücre yapıları ve çoğalma.
7.Virüslerin genel özellikleri, bakteriyofajlar ve virüslerde çoğalma
8.Arasınav
9.Mikroorganizmalarda beslenme ve gelişim, gelişimi etkileyen faktörler
10.Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler ve etkileşimler
11.Metabolizma, enzimler ve fonksiyonları
12.Mikroorganizmaların kontrol altına alınması
13.Mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, mikroorganizmaların tıpta ve endüstride kontrollü kullanımı
14.Gıdalarda bozulma ve zehirlenmeler
15.Mikroorganizmaların çoğaltılması, izolasyon ve mikrobiyolojik kültür yöntemleri
16.Final Sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav160
Laboratuvar140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Laboratuvar14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Rapor14570
Laboratuvar Sınavı111
Toplam132