Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
TYS201 Kültürteknik 927001 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kültürteknik kapsamında yer üstü ve yer altı su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanlarda yaşayan halkın gereksinimlerine cevap verebilme, kırsal yerleşim alanlarında sosyal tesislerin, konut ve hayvan barınaklarının, seraların planlanması,bu alanla ilgili mevcut sorunların ortaya konulması ve teknik sorunların araştırılmasını sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Hakan ARSLAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Sulama ve drenaj hakkında temel bilgileri öğrenir.
  2. Hayvan barınaklarının planlanması ile ilgili bilgileri alır.
  3. Toprakta suyun hareketi ve sulama açısından toprakda önemli olan parametreleri öğrenir .
  4. Bitkisel üretim yapılarının planlanması hakkında bilgi sahibi olur
  5. Tarımsal drenajın önemi hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
APAN, M., DEMİR, Y., ÖZTÜRK, T., KARA, T., 2005. KÜLTÜRTEKNİK. OMÜ, Zİraat Fakültesi, Ders Kitabı No:12.YAĞANOĞLU, A.V., OKUROĞLU, M., ŞAHİN, Ü., 2001. KÜLTÜRTEKNİK ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER, Atatürk Ünv. Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:213
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; kırsal yerleşmeler, tarımsal yapılarda çevre kontrolü, konut planlaması, hayvan barınakları,koruma ve depolama ypıları, seralar, hidrolik, su kaynaklaının geliştirilmesi, toprak su bitki ilişikileri, sulama programlam, sulama yöntemleri, tarımsal drenaj, sulama sularının niteliği konularını içeren kültürteknik bilimi hakkında bilgilerden oluşur.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kırsal yerleşmeler ve işletmelerde işletme merkezinın (avlusunun ) planması
2.Tarımsal yapılarda çevre koşullarına ilişkin temel kavramlar
3.Tarımsal işletmelerde konutların planlanması
4.Hayvan barınaklarının planlanması
5.Koruma ve Depolama yapılarının planlanması
6.Bitkisel üretim Yapıları (sera) planlanması
7.Tarımsal Hidrolik
8.Ara Sınav
9.Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin sorunlar
10.Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin sorunlar
11.Toprak bitki su ilişkileri
12.Bitki su tüketimi, Sulama programı ve Sulama şebekelerinin planlanması
13.Sulama Yöntemleri
14.Sulamada kullanılan suların niteliği
15.Tarımsal Drenaj ve Sorunlu topraklar
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Quiz310
Sözlü Sınav215
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav2816
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Rehberli Problem Çözümü3412
Ev Ödevi3618
Toplam112