Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
BBB202 Bahçe Bitkileri 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ülke ekonomisinde ve tarımında bahçe bitkilerinin konumunu öğretmek.Bahçe Bitkileri içerisine giren meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanıtmak ve yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
  1. Bahçe bitkilerinin çalışma konularını ve ülke ekonomisindeki yerini öğrenir.
  2. Bahçe bitkilerinin sınıflandırılmasını öğrenir.
  3. Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrenir.
  4. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde yıllık bakım işlerini öğrenir.
  5. Bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde hasat sonrası işlemleri öğrenir.
  6. Bahçe bitkilerinin çoğaltılmasını ve bahçe tesisini öğrenir.
  7. Bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Ağaoğlu, Y. S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A. İ., Yanmaz, R., 1997. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araş., ve Geliş. Vakfı Yayınları No: 4. Ankara. 369s.2. Bahçe Bitkileri Ders notları ve PPT sunuları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Bahçe bitkilerinin yetiştiriciliği, döllenme biyolojisi, iklim istekleri, fizyolojik istekleri, çoğaltılması, bahçe tesisi, yıllık bakım işlemleri, hasat ve muhafaza hakkında bilgiler verilmesi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bahçe bitkilerinin çalışma konuları.
2.Bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi.
3.Bahçe bitkilerinin botanik, pomolojik ve iklim isteklerine göre sınıflandırılması.
4.Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, çiçeğin yapısı, tozlanma ve döllenme, partenokarpi ve apomiksiz.
5.Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri.
6.Bahçe bitkilerinde periyodisite. Bahçe bitkilerinde dinlenme. Meyve tutumu ve dökümler.
7.Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, generatif çoğaltma. Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma(aşı).
8.Bahçe bitkilerinin çoğaltılması, vegetatif çoğaltma(çelik, daldırma, doku kültürü).
9.Meyve bahçesi tesisi (yer, tür, çeşit ve anaç seçimi, tozlayıcı çeşit seçimi, dikim sistemleri, arazi hazırlığı, fidan dikimi).
10.Ara Sınav
11.Bağ tesisi (yer, çeşit ve anaç seçimi, dikim sistemleri, arazi hazırlığı, fidan dikimi).Sebze bahçesi tesisi (açıkta ve örtüaltı sebzeciliği).
12.Bağ ve meyve bahçelerinde yıllık bakım işleri (toprak işleme, budama ve terbiye, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele).
13.Sebze bahçelerinde yıllık bakım işleri (toprak işleme, fide yetiştirme, ekim-dikim, sulama , gübreleme, terbiye ve budama, hastalık ve zararlılarla mücadele).
14.Bahçe ürünlerinin hasadı, ambalajlanması, muhafazası ve pazara hazırlanması.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13452
Laboratuvar8216
Rehberli Problem Çözümü12112
Alan Çalışması8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam125